افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اجتماعی, اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : دوشنبه, 6 مارس , 2017 لینک کوتاه خبر :

کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، دروزارت امورخارجه بررسی شد

زنان

روزگذشته پروسه سومین گزارش دوره ای افغانستان راجع به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، طی نشستی در وزارت امورخارجه آغاز شد.

مجلس متذکره تحت ریاست حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه با اشتراک معینان وزارت های عدلیه، امور زنان و اطلاعات و فرهنگ، نمایندگان هر دو مجلس شورای ملی (مشرانو جرگه و ولسی جرگه)، رئیس نهاد سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، رؤسا و مدیران مؤسسات بین المللی حقوق بشری، مقامات کمیسیون حقوق بشر افغانستان و جامعه مدنی، تدویر یافت.

 

در این مجلس، اشتراک کنندگان روی موضوعات: نظارت از تطبیق پروگرام عمل سیستم گزارشدهی کنوانسیون بین المللی سیدا، چگونگی ارائه گزارش متذکره، حمایت وسیع دولت ج.ا.ا از حقوق بشری زنان و اطفال، مباحث و آمادگی های لازم، فراهم آوری تسهیلات تخنیکی، به کار گرفتن میکانیزم گزارش دهی بین الوزارتی، همآهنگی مستمر با نهادهای حکومتی، حمایت افغانستان از توصیه ها و سفارشات سازمان ملل متحد و مطالعه مقایسوی میان قوانین داخلی و تطابق آن ها با تعهدات بین المللی، سخنرانی نمودند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار