افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, خبر ویژه -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : شنبه, 13 سپتامبر , 2014 لینک کوتاه خبر :

کنر دیگر کنر نیست

در کنر یک شب را که بسر بیاوری به اندازه 10 سال موهایت سپید می گردد از صدای ممتد و مداوم جیغ و راکت و انفجار که نه تمامی دارد و نه ریتم. همینگونه به یکباره آوار می شود بر سرت هرآنچه که از افغانستان زیر پای ناتو برای خودت خیالات بافته بودی.

 

کنر دیگر کنر نیست، دیگر از کنر چیزی جز نامی گنگ و کهنه باقی نمانده است، مخروبه های کنر بیشتر به قریه های 50 سال قبل شباهت دارند تا به ولایتی بزرگ و مرزی در سال 1393 که هم مرز با پشتونستان و وزیرستان پاکستان با خط دیورند است.

در کنر یک شب را که بسر بیاوری به اندازه 10 سال موهایت سپید می گردد از صدای ممتد و مداوم جیغ و راکت و انفجار که نه تمامی دارد و نه ریتم. همینگونه به یکباره آوار می شود بر سرت هرآنچه که از افغانستان زیر پای ناتو برای خودت خیالات بافته بودی.

اعتراض مقام های ارگ نشین بی خبر و بی غم، واکنش های نمادین مقامات وزارت داخله و وزرات دفاع، بی تفاوتی اردوی ملی در آوارگی و سرگشتگی زنان و کودکان کنر نشین، همه و همه بجای خود اما دردی که صدای رگبار راکت های بی سرنشین پاکستانی دارد درد دیگری است.

از یکسو پاکستان علیرغم تمام وعده و وعیدهایش هرشب، از نیمه شب تا صبح سپیده دم، حمله می کند و قدرت نظامی متجاوزش را به رخ منطقه و امریکا می کشد و از سوی دیگر افغانستان علیرغم ادعای پوچ اش، همچنان از طالبان و زندانیان کشور دوست و همسایه حمایت می نماید.

درحالی زندانیان پاکستانی از پکتیا ازاد شدند که به تعداد ده ها برابرشان از مردم ملکی ولسوالی های شیگل و دانگام از خانه هایشان بیرون رانده شدند و این توازن تبعیض آمیز تا بدانجا پیش خواهد رفت که دیگر اتباع پاکستانی مسوول جان و مال و ناموس افغانستانی ها گردند.

مروره، سرکانی، دانگام، شیگل و نورستان شاید تنها ولسوالی ها و ولایتی باشند که غمی بزرگتر از غم انتخابات به سخره کشیده شده و ننگین ریاست جمهوری را در دل داشته باشند و دم برنیاورده باشند.

این مردم مرزنشین که هیچ توجهی در حد نه یک شهروند که حتی در حد یک انسان بدانها نمی شود مستعد ترین و موجه ترین قشر با احتمال پیوستن به مخالفان مسلح هستند. همین مردمی که شبها تنها نشانه زنده بودنشان شمارش تعداد راکت های پاکستانی است و بس.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار