- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

کمیسیون نامستقل انتخابات، انتخابات پارلمانی را به تعویق انداخته است

وجود چند کمیته و کمیسیون موازی کار و مداخله کار و بی نتیجه ازجمله کمیسیون نامستقل انتخابات، کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی و کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی نه تنها کمکی به روند توزیع تذکره های الکترونیک نکرده که انتخابات پارلمانی را نیز تا اطلاع ثانوی به تعویق انداخته است.

 

 

قریب به 80 روز از عدم مشروعیت پارلمان و بیش از 11 ماه از عدم مشروعیت حکومت نصفانصف و سهمیه بندی شده وحدت ملی می گذرد اما گویی مردم ملکی و نهادهای مدنی و دستگاه های قضایی به این روند غیرقانونی خو گرفته اند.

 

در همین راستا، کار کمیسیون انتخاباتی نیز همزمان با برپایی طولانی ترین و مضحک ترین انتخابات صدسال اخیر جهان در افغانستان پایان یافت و عملا و علنا بسیاری از دست اندرکاران و ناظران انتخاباتی خواهان برکناری رییس و اعضای این جمع ناموفق شدند.

 

اینک اما نه تنها احمد یوسف نورستانی و دار و دسته اش از کار برکنار نشده اند که هرازگاهی با اظهارات بی پایه و اساس خود در صدر توجه مخاطبان خاص قرار می گیرند و مدعی هستند که تا ختم دوره شش ساله، هیچ شخص یا نهادی حق عزل اینان را ندارد.

 

گذشته از این، وجود چند کمیته و کمیسیون موازی کار و مداخله کار و بی نتیجه ازجمله کمیسیون نامستقل انتخابات، کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی و کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی نه تنها کمکی به روند توزیع تذکره های الکترونیک نکرده که انتخابات پارلمانی را نیز تا اطلاع ثانوی به تعویق انداخته است.

 

تذکره های الکترونیکی که قرار بود تسریع بخش و تعجیل کننده و تسهیل گر روند انتخابات بزرگ و سراسری باشد؛ اینک مزید بر علتی شده است برای انواع اهمال کاری و تعلل و درجا زدن و حیف و میل پول های خزانه ملی.

 

علاوه بر همه اینها، نه رییس کمیسیون انتخابات و نه رییس کمیسیون سمع شکایات و نه رییس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی هیچ یک بیکار ننشسته اند و بجای جبران مافات، به حکومت هشدار می دهند و اظهارنظرهای استهزاآمیز صادر می کنند و …

 

نکته قابل توجه دیگری که نباید از نظر دور بماند قهر دو تن از اعضای کمیسیون نوظهور اصلاح نظام انتخاباتی و ارایه گزارش کاری نامناسب و غیر قابل قبول از عملکرد این ارگان است؛ گویی حاشیه پردازی و عدم اولویت بندی گریبانگیر اصلاحات انتخاباتی نیز شده است تا نمایندگان مجلس با خیال راحت بخورند و بیاشامند و اسراف کنند و به ریش مردم بخندند.