- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

کمک نظامی ایالات متحده امریکا با افغانستان

%d8%b2%d8%b1%d9%87%db%8c

 

ایالات متحده امریکا ۴۹۲ واسطه زرهی را به وزارت داخله افغانستان کمک کرده‌است.

 

مرتضی رحیمی معین وزارت داخله می‌گوید، از میان این وسایط، روز چهارشنبه ۲۴۶ واسطه هاموی به نیرو های پولیس ملی تسلیم داده شد.

 

آقای رحیمی در پیامی که در صفحه انترنتی وزارت امور داخله گذاشته، همچنان در مورد واسطه های باقی مانده می‌گوید:

 

“۲۲۲ هاموی باقیمانده به قطعات خاص، قطعات نظم عامه، قطعات سرحدی و سایر زون های مربوطه عنقریب توزیع می‌شود.”

 

معین وزارت داخله افزود که قرار است در آینده نزدیک، بیش از هشتاد هزار میل سلاح جدید امریکایی نیز به نیرو های پولیس ملی جهت تجهیز بیشتر آنها کمک شود.

 

وزارت داخله می‌گوید که وسایط و سلاح ها، بخشی از کمک های ایالات متحده امریکا در چارچوب برنامه حمایت قاطع است.