- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

کمک رسانی چشمگیر وزارت مهاجرین به خانواده های بیجا شده در کشور

بیجا شده گان افغانستان [1]

 

به گفته رییس عمومی رسیده‌گی به وضعیت بیجاشده‌گان امسال به حداقل هشتاد هزار خانواده بیجا شده کمک‌های عاجل رسانیده شده‌است.

وزارت مهاجرین و عودت کننده‌گان می‌گوید امسال به حداقل هشتاد هزار خانواده بیجا شده کمک‌های عاجل رسانیده شده‌است.

مهر خدا صبار رییس عمومی رسیده‌گی به وضعیت بیجاشده‌گان در این وزارت گفت که امسال تقریباً ۵۷ هزار خانواده در کشور بیشتر به سبب نا امنی‌ها از منازل خود بیجا شدند.

او افزود: بیجا شدن مردم به سبب نا امنی‌ها بیشتر بوده تا حوادث طبیعی. ما امسال به ولایت ننگرهار، بغلان، کندز، فاریاب، سرپل، ارزگان و هلمند. این ولایات بوده که بیشترین رقم بیجاشده‌گان را در آنجا داشتیم.

آقای صبار می‌افزاید که با بهبودی وضعیت امنیتی در برخی مناطق امسال ۱۳ هزار خانواده به منازل خود برگشتند.