- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

کمک به خانواده یک سرباز…

[1]

قوماندان قطعه واکنش سریع کابل، با حضور در منزل سربازی که در نتیجه حمله گروهی از انتحار کنندگان در سرک دارلامان کشته شد، از اعضای خانواده او دل جویی کرد.

جنرال احمد فهیم قائم، قوماندان قطعه واکنش سریع پولیس کابل به خبرگزاری بخدی گفت که جمعه خان، سرباز قطعه واکنش سریع پولیس کابل در حمله بالای انتحارکنندگان که در یک تعمیر در حال ساخت سنگر گرفته بودند، کشته شد.
در حمله گروهی روز سه شنبه 29 حمل سال جاری انتحار کنندگان در برخی نقاط شهر کابل، شماری از شهروندان و نیروهای امنیتی کشته و زخمی شدند.
در نتیجه در گیری پولیس و شورشیان، جنرال فهیم قائم قوماندان قطعه واکنش سریع پولیس کابل و نه نفر از محافظانش نیز به شدت زخمی شدند.

جنرال قائم از شجاعت سربازان قطعه واکنش سریع پولیس کابل، تمجید کرد و گفت که جمعه خان (سرباز کشته شده) در راه دفاع از مردم افغانستان، جان خودرا فدا کرده است.
به گفته جنرال قائم، نیروهای امنیتی افغانستان روز به روز توانمند می شوند و شورشیان و مخالفان مسلح با درک این توانمندی باید به زندگی عادی برگردند.

او تاکید کرد که مردم نیز از جنگ خسته شده و دیگر نمی خواهند که فرزندان شان برای اهداف پوچ و غیر اسلامی دشمنان افغانستان قربانی شوند و به گفته او، مردم بیش از این تحمل جنگ های بی هدف در افغانستان را ندارند.
کمک به خانواده سرباز
قوماندان قطعه واکنش سریع کابل گفت که برای دل جویی از خانواده این سرباز، شخص خودش (قائم) مبلغ یک صدو بیست هزار افغانی، قوماندان رفیق از قوماندان های پیشین جهادی، مبلغ یک صد هزار افغانی و نظامیان ترکی مستقر در کابل نیز مبلغ 500 دالر امریکایی، به خانواده جمعه خان کمک کرده اند.

به گفته جنرال قائم، دل جویی از خانواده کسانی که جان شان را در راه رفاه و آسایش مردم فدا می کنند یک وظیفه ملی و دینی است که باید از سوی تمام مسوولان حکومتی جدی گرفته شود.
مدیریت مهار حمله گروهی انتحار کنندگان به کابل و شماری از ولایت های دیگر، باعث شد که برخی از مقام های نظامی خارجی و داخلی نسبت به توانمندی های نیروهای امنیتی افغان، اظهار امیدواری کنند.
آنان گفتند که عملکرد پولیس در مقابله با حملات این چنینی، میزان اعتماد بالای مردم افغانستان را بالا برده و آنان (ماموران پولیس) باید مورد حمایت قرار گیرند.

 

 

 

 

 

بخدی