- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

کمبود خدمات صحی در دره غوربند شکایات مردم را برانگیخت

خدمات صحی

 

شماری زیادی از باشنده‌گان دره غوربند، نسبت به محدود بودن عرضه خدمات صحی در این دره شکایت دارند…

 

این شکایت کننده‌گان می‎گویند، به دلیل روبه‎رو بودن با این مشکلات در بسیاری موارد مریضان شان را به مرکز انتقال می‎دهند.

 

یکی از معترضان می‎گویند:

 

“ناظر هستم یکی از باشنده‌گان ولسوالی سیاه‌گرد، ماه یک کلینیک در ولسوالی سیاه گرد داریم یکی دیگری هم در دره فنده قستان، مریضان ما در این ولسوالی تداوی نمی‎شود وما مریض‎ها را به بسیار مشکلات به چاریکار مرکز ولایت پروان میبریم.”

 

شماری دیگری از باشنده‎گان دره غوربند ولایت پروان از مسؤلین می‎خواهند تا در زمینه بلند بردن میزان فعالیت و کیفیت کار صحی و عرضه خدمات در این خصوص توجه داشته باشند.

 

یکتن از آنان می‌گویند:

 

“در ولسوالی سیاه گرد یک کلینک مرکزی وجود دارد و اما در سایر جاهای غوربند کلینک وجود ندارد مردم مریضان را به مرکز می‌برند و در مسیر راه کسی فوت می‌کند کسی هم به مرکز نمیرسد، ما از ریاست صحت عامه می‌خواهیم که کلینیک‌ها را فعال سازند.”

 

اما داکتر محمد قسیم سعیدی رئیس صحت عامه ولایت پروان در این مورد گفت که در تمام ولسوالی‎های چهار گانه که در دره غوربند موقیعت دارند، کلینیک‎های مجهز وفعال وجود دارد.

 

وی افزود:

 

“بالاتر از سی کلینیک در ولسوالی‎های دره غوربند ولایت پروان داریم، شش کلینیک تنها در ولسوالی شیخ علی داریم، در ولسوالی سرخ پارسا شفاخانه ۵۰ بستر داریم با داکتران مجهز وهمچنان در سرخ پارسا شفاخانه ما به طور مجهز فعال است و عملیات هم در این شفاخانه صورت می‎گیرد در مجموع ما هفت تسهیلات صحی به لیول‎های مختلف داریم، اگر به اساس نفوس بسنجیم در واقیعت بالاتر از نفوس، ما در ولسوالی‎های دره غوربند کلینیک داریم.”

 

با این حال از نظر آگاهان مسایل صحی به دلیل دور دست بودن و کوهستانی بودن ساحات دره غوربند، فراهم شدن امکانات صحی و داکتران برای عرضه خدمات لازم و درست از سال‎های گذشته بدین سو در این دره دچار مشکلات بوده‎است.