- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

کشورهای غربی در طراحی داعش دست دارند

طالبان یکی یکی به داعش می پیوندند و دیگر طالب نیستند بلکه داعش هستند. پس آمریکا می گوید که ما تعهدی به خاطر داعش به افغانستان نداشتیم.

گفته می شود نیروهای داعشی در افغانستان در بعضی ولایات مشغول سربازگیری هستند. برخی از گروه های طالبان تا به حال به داعش پیوسته اند و بیرق داعش را جایگزین پرچم خود کرده اند. نیروهای داعش به چه قصدی وارد افغانستان شده اند و عملیات خود را چگونه و چه زمانی آغاز خواهند کرد؟ آنها با چه پتانسیلی کار می کنند و چه کسانی از آنها حمایت می کنند؟

 

احمد سعیدی آگاه امور سیاسی در برنامه «خبر تودی» گفت: طبق خبرهایی که رسیده در فراه، زابل و کنر داعش و داعش پروری انکشاف کرده است. آنها در زمستان مشغول تکمیل همه جانبه نظامی خود هستند تا عملیات خود را در اول بهار آغاز کنند. الهدی سخنگوی داعش و ابوبکر بغدادی اعلام کرده است که ما ایالتی به نام خراسان ایجاد کرده ایم و امیری ایالتی به نام حافظ سعید خان که یک پاکستانی است تعیین کرده ایم معاون وی در هلمند فعالیت می کند.

 

وی در مورد ارتباط داعش با آمریکا می گوید: تشویش ها این است که آمریکا اخیراً بودجه فروانی را برای جنگ با داعش در افغانستان تخصیص داده است. این نشان می دهد که در آینده ای نزدیک داعش جنگ خود را در کشور آغاز می کند. از طرفی دیگر آمریکا اعلام می کند که طالبان دیگر به عنوان تروریزم شناخته نمی شوند و به این معنا است که جنگ با آنها پایان یافته است و نوعی صلح با آنها برقرار شده است. حالا هم که طالبان یکی یکی به داعش می پیوندند و دیگر طالب نیستند بلکه داعش هستند. پس آمریکا می گوید که ما تعهدی به خاطر داعش به افغانستان نداشتیم.

 

وی در مقایسه مقابله حکومت افغانستان با طالبان و حالا با داعش گفت: در حال حاضر دولت موجود از پید ایش داعش غفلت و تعلل زیادی می کند. با داعش نمی توانیم مانند طالبان مقابله کنیم. ما نسبت به سالهای گذشته مشکلات اقتصادی و امنیتی زیادی داریم. داعش هم در مقایسه با طالبان از بنیه مالی و پشتیبانی بسیار قوی تری برخوردار است. طالبان از مقرری هایی که پاکستان به آنها می داد استفاده می کرد. در حالی که داعش چاههای نفت برخی کشورهای عربی را در اختیار دارد. بنابر این هر روز دالر چاپ می کند. داعش پروسه پیچیده ای است که برای افغانستان بسیار خطرناک است. یقیناً آمریکا می داند که داعش در افغانستان جنگ را آغاز می کند و این کشور هیچ گونه اقدام مثبتی را انجام نخواهد داد.

 

سعیدی داعش را مشغول سرباز گیری در افغانستان خواند و افزود: بسیاری از کارشناسان کشور می گویند که داعش در برابر افغانها دوام نمی آورند و افغانها داعش را از بین می برند. مقامات حرفهای میان تهی زیادی زده اند. داعش می داند که مردم افغانستان از سربریدنها و جنایات طالبان ناراضی هستند، به همین دلیل در اولین روزها شمشیر خود را به سمت طالبانی خواهند گرفت که به آنها نمی پیوندند. آنها بعد از طالبان سروقت مردم افغانستان هم خواهند رسید. یقین دارم که داعش گروه خودسری نیست که خود سربلند کرده باشند بلکه کشورهای غربی در این طراحی دست دارند.

 

این آگاه امور سیاسی بسیاری از کارشناسان کشور را در فرو رفته در خواب خرگوشی می داند و می گوید: اشرف غنی در هر سفری که به کشورهای خارجی دارد می گوید که نیروهای خارجی بعد از سال 2016 باید خارج نشوند و باقی بمانند. اشرف غنی وضعیت کشور را بحرانی می بیند. زمامداران ما به مردم حقیقت را نمی گویند. بیشتر زمامداران ما به اطلاعات سرتاسر افغانستان تسلط و دسترسی ندارند. نمی توانند به همه جا بروند و معلومات کسب کنند. فکر می کنند که اگر به مردم افغانستان بگویند که همه جا در امن و امان است همه باور می کنند.

 

وی در پایان گفت: باور ندارم که حکومت وحدت ملی بتواند مردم افغانستان را از آسیب های داعش و از این وضعیت بد اقتصادی و سیاسی نجات دهد. تا شش ماه دیگر آنها از چالش ها و مشکلاتی که در داخل حکومت وحدت ملی است خلاصی نمی یابند و نمی توانند کابینه را به بیست و چهار نفر برسانند، تاشش ماه دیگر هم هیچ گونه اصلاحاتی در کمیسیون انتخابات طبق وعده شان نمی آورند.