- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

کشته شدن 4عضو یک خانواده در قندهار

براثر برخورد یک موتر شخصی با ماین در منطقه تنگی ولسوالی میانشین ولایت قندهار، چهار عضو یک خانواده کشته شدند.

در این حادثه دو زن، یک مرد و یک طفل جان باختند.

ولسوال میانشین، طالبان مسلح را مسئول این حادثه می داند.