- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

کشته شدن 2تن براثر انفجار درننگرهار

 صبح امروز در نزدیک ریاست امنیت ملی ننگرهار،یک حمله انتحاری رخ داد و دو تن از کارمندان این اداره کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند.

مسئولیت این حمله را طالبان مسلح برعهده گرفتند و ادعا کردند که تعداد کشته شدگان این حادثه 14 تن بوده است!