- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

کشته شدن یک قوماندان مشهور طالبان در ولایت هرات

طالبان [1]

سخنگوی پولیس هرات می گوید که معاون کمیته نظامی طالبان در ولسوالی اوبه، پس از حمله بر یک پوسته نیروهای امنیتی در منطقه دهن دو آب کشته شده است.

عبدالاحد ولی زاده به گفت که مولوی عبدالرحمان ، معاون کمیته نظامی طالبان در ولسوالی اوبه به همراه دو تن از همکارانش کشته شده است.

وی گفت که مولوی عبدالرحمان دو شب قبل به همراه دو تن از افرادش بر پوسته امنیتی حمله کرده که پس از دفاع نیروهای امنیتی، هر سه تن کشته شدند.

سخنگوی پولیس هرات گفت که در این رویداد به هیچ یک از نیروهای امنیتی آسیب نرسیده است.

در بخش هایی از اوبه هرات طالبان به شکل گسترده ای نفوذ دارند و در منطقۀ دره بستر این ولسوالی پایگاه های آنان است.