افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : یکشنبه, 3 فوریه , 2013 لینک کوتاه خبر :

کشته شدن چندین طفل در اثر سردی هوا در کابل

کشته شدن چندین طفل در اثر سردی هوا در کابل

 

 

چهار نفر از سردی هوا جان باخته و حدود پنجاه تن دیگر به امراض مختلف مواجه شده اند، هر گاه به گونه عاجل با این افراد کمک نشود امکان دارد تا آنان نیز جان های شان را ازدست بدهند.
شماری از خیمه نشینان شهر کابل می گویند که سردی هوا و ریزش برف های شدید چند روز پی هم، جان چندین طفل شان را گرفته است.

فقر و تنگ دستی، مریضی، نبود امکانات صحی و مواد سوخت، افزایش مرگ و میر کودکان به اثر سردی هوا از مشکلات اند که خیمه نشینان شهر کابل به آن دست و گریبان اند.

به خصوص برف باری های دو روز پی هم زندگی این افراد را با مشکل جدی مواجه ساخته و خیمه های شان نیز تخریب شده اند.

ولی خان نماینده این مردم از وضعیت زندگی شان چنین میگوید:

« چهار نفر از سردی هوا جان باخته و حدود پنجاه تن دیگر به امراض مختلف مواجه شده اند، هر گاه به گونه عاجل با این افراد کمک نشود امکان دارد تا آنان نیز جان های شان را ازدست بدهند.»

بیشتر فامیل های که در زیر خیمه های شهر کابل زندگی می کنند، بیجا شدگان داخلی اند که به دلیل مشکلات امنیتی ولایات شان را ترک کرده اند و به کابل مهاجر شده اند.

به گفته ولی خان در ساحه بگرامی بیش از سه صد فامیل بیجا شده داخلی زندگی می کنند که بیشتر آنان از ولایات هلمند و قندهار مهاجر شده اند.

وارد یکی از این خیمه ها که دیوار های گلی داشت شدم، دیوارهایش آب گرفته و در حال فروریختن بود. اما هنوز هم یک فامیل در آن زنده گی می کرد.

یک خانم این فامیل گفت که به تازگی به اثر سردی هوا یک پسر خورد ساله اش را از دست داده است:

« بخدا طفل خورد سالم از سردی هوا جان داد پول نداشتم تا برایش دوا بخرم و تداوی اش را کنم حالا نیز تمام دیوار خیمه ما در حال فروریختن است ولی هیچ امکانات در دست ما نیست»

خانم دیگری نیز در یکی دیگر از خیمه های این کمپ از جان باختن پسرانش حرف می زند و می گوید: در سه سال گذشته سه فرزندش را به اثر سردی هوا از دست داده است:

« زنده گی من در دو سال اخیر خوب بود اما امسال بسیار خراب شده است من پنج پسر دارم و چهار دختر سه طفل من ظرف سه سال اخیر به اثر سردی هوا جان باختند که دو ساله، دونیم ساله و یک ساله بودند.»

کودکان این خیمه نشینان نیز از سردی هوا و نبود امکانات زندگی شکایت می کنند:

« ما مشکلات لباس، خوراکه و مواد سوخت داریم، لباس که در جانم است این هم از خودم نیست کسی دیگری برایم کمک کرده است.»

کمپ چهاراهی قمبر، سرک نو، کمپنی، چمن حضوری از محلات دیگری اند که از نبود امکانات و سردی هوا رنج می برند.

باشنده گان این کمپ ها شکایت می کنند که در تناسب به سال های گذشته امسال توجهء حکومت و نهاد های خیریه به وضعیت آنان کمتر شده است.

اما وزارت مهاجرین و عودت کننده گان اخیراً گفته است پالیسی را روی دست دارد که با عملی شدن آن بخشی از مشکلات بیجا شده گان داخلی حل خواهد شد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار