افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 27 ژانویه , 2016 لینک کوتاه خبر :

کشته شدن ده تن از مخالفان مسلح دولت در ولايت جوزجان

در جريان عمليات تصفيوى در ولسوالى آقچۀ ولايت جوزجان، ١٠ مخالف مسلح و براثر اصابت مرمى ثقيله، يک فرد ملکى کشته شده و نُه تن ديگر زخم برداشتند.

سمونوال عبدالحفيظ خاشى آمراوپراسيون قوماندانى امنيۀ جوزجان ميگويد که اين عمليات، از اوايل هفتۀ جارى تاحال در ولسوالى آقچه به هدف تصفيۀ مناطق از وجود مخالفان مسلح ادامه دارد.

وى گفت که دراين عمليات که نيروهاى اردو، امنيت ملى، کندک محافظت عامۀ پوليس وپوليس ملى شرکت دارند، در٢٤ ساعت گذشته١٠مخالف مسلح از پادرآمده و هفت تن ديگر مجروح شده اند.

خاشى افزودکه به نيروهاى امنيتى آسيب نرسيده؛ اما به اثر فير هاوان مخالفان مسلح که بالاحصار را هدف گرفته بودند، مرمى به يک منزل مسکونى اصابت کرد وبراثر آن يک زن درقريۀ قُم اريغ، جان باخته ويک  دختر ١٠ ساله و يک مرد جراحت برداشته است.

اما ذبيح الله مجاهدسخنگوى طالبان گفته است که دراين درگيرى، چهارسرباز اردو وپوليس کشته شده و هفت تن ديگر و سه طالب مجروح گرديده اند.

وى درمورد فير مرمى هاوان چيزى نگفته و افزوده است که سه تانک هاموى و ده موترسايکل نيروهاى دولتى نيز تخريب شده است.

محمد حسن باشندۀ قريۀ سقزکول آقچه گفت که نيروهاى دولتى ازطرف روزپيشروى نموده؛ اما ازطرف شب ساحات تصفيه شده را رها ميکنند و طالبان دوباره برميگردند ومناطق را ماينگذارى ميکنند.

به گفته وى ساحه سقزکول، تاحال چند باردست به دست شده است و دولت بايد پلان منظم به خاطرتامين امنيت داشته باشد.

آمراوپراسيون قوماندانى امنيۀ جوزجان گفت که نيروهاى تقويتى ازولايات بلخ و فارياب، درحال رسيدن به ولسوالى آقچه بوده که ساحات بعداز تصفيه، تحکيم بندى شده ودرآنجا پوسته هاى امنيتى افراز ميگردد تا زمينۀ برگشت طالبان منتفى گردد.

قابل ذکر است که دوروز قبل، نيروهاى دولتى وطالبان نيز درولسوالى آقچه، ادعاى وارد کردن تلفات و جراحات بريکديگر رانموده ودرکنار آن، حدود يکصد خانواده ازاثر جنگ بيجا گرديده اند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار