- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

کشته شدن داکتر اسدالله همتیار نماینده مردم لوگر در دوره قبلی ولسی جرگه

قتل

 

داکتر اسدالله همتیار نماینده مردم لوگر در دوره قبلی ولسی جرگه از سوی افراد مسلح ناشناس در شهر کابل کشته شده‌است.

محمد داوود پکتیاوال آمر حوزه هشتم امنیتی گفت که داکتر همتیار شام دیروز در نزدیکی ستانکزی مینه در معاینه خانه‌اش با فیر تفنگچه به قتل رسیده‌است.

آقای پکتیاوال گفت که تا هنوز انگیزه قتل وی معلوم نیست و تلاش برای گرفتاری عاملین قتل وی ادامه دارد.