افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : جمعه, 22 جولای , 2016 لینک کوتاه خبر :

جلسه فوق العاده کمیسیون تدارکات ملی تشکیل شد.

اشرف غنی

 

کمیسیون تدارکات ملی در جلسه فوق العاده ای به ریاست اشرف غنی، یافته های گزارش هیأت ناظر بر قراردادهای وزارت داخله را بررسی نمود.

 

در این جلسه نخست هیأت موظف نظارت بر پروسه عقد قراردادهای محروقاتی، اعاشه و حفظ و مراقبت وزارت امور داخله، یافته های گزارش خود را در این مورد به کمیسیون تدارکات ملی ارائه کرد.

 

پس از استماع این گزارش، فیصله شد تا گزارش تفصیلی و نهائی این هیأت هر چه زودتر با اداره عالی مبارزه با فساد اداری، اداره لوی څارنوالی، اداره تدارکات ملی و وزارت مالیه شریک ساخته شود تا این نهاد ها موضوع را دقیق بررسی نموده و طی دو هفته به مقام عالی ریاست جمهوری گزارش دهند.

 

کمیسیون تدارکات ملی در این نشست قراردادهای اعاشوی، محروقاتی و حفظ و مراقبت وزارت امور داخله را به ارزش بیشتر از ۹۸۷ (نُه صد و هشاد و هفت) میلیون افغانی برای مدت یک ماه تمدید کرد که پروسه تمدید این قراردادها را هیأت بررسی کننده و اداره سیستیکا نظارت خواهند کرد.

 

در این نشست فیصله شد که پس از نهائی شدن پروسه جدید رقابت باز تدارکاتی، این تمدید قرارداد فسخ شده محسوب میگردد. برعلاوه، از اداره سیستیکا و سیگار تقاضا گردید تا به صورت همه جانبه با هیأت بررسی کننده همکاری کنند.

 

هیأت موظف جهت راهنمائی و نظارت از پروسه جدید رقابت باز تدارکاتی در وزرات داخله کار خود را ادامه میدهد و در موارد تخنیکی مستقیماً به وزیر امور داخله گزارش خواهند داد.

 

در این جلسه در مورد تمدید قرارداد تیل، وزارت های داخله و دفاع مکلف گردیدند تا تمام اسناد مورد نیاز قرارداد ها را با هیأت بررسی کننده شریک سازند، و وزارت مالیه و اداره سیستیکا طی دو هفته روی راهکار چگونگی معافیت گمرکی به توافق رسیده و زمان آغاز تطبیق آنرا مشخص سازند.

 

همچنان به وزارت امور داخله، دفاع ملی و اداره سیستیکا هدایت داده شد تا اسناد مربوط به قرارداد های تیل را با وزارت مالیه شریک سازند تا موضوع جمع آوری مالیات به صورت جدی عملی گردد، و آنعده قراردادی های تیل که مالیات شان را نپرداخته اند، از پرداخت های شان مالیات وضع گردد.

 

برعلاوه، کمیسیون تدارکات ملی در این جلسه قرارداد تیل وزارت امور داخله را برای رسیدن به موقع تیل، به مدت دو ماه تمدید کرد. اما پس از نهائی شدن پروسه رقابت باز تدارکاتی که هم اکنون روی آن کار جریان دارد، این تمدید قرارداد دو ماهه نیز فسخ بحساب میآید.

 

کمیسیون تدارکات ملی در این نشست فیصله کرد که پروسه های تدارکات تیل به صورت باز و رقابتی میباشد و درصورت موجودیت کدام دلیل امنیتی، اداره سیستیکا باید موضوع را با شورای امنیت ملی شریک سازد.

 

در این جلسه داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان، محمد سرور دانش معاون دوم مقام عالی ریاست جمهوری، وزرای عدلیه، اقتصاد، مالیه، امور داخله، هیأت موظف نظارت از روند قراردادهای وزارت داخله، مسئولین اداره تدارکات ملی، ناظرین شورای ملی، کاکس پارلمانی شفافیت و اداره  سیستیکای حمایت قاطع، اشتراک داشتند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار