- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

کسب سه مدال توسط موی تای کاران افغانستان در رقابت های جهانی هنر های رزمی

موی تای [1]

ملی پوشان جوانان موی تای کشور با غلبه بر حریفان قدرتمند شان در روز پایانی این رقابت ها شگفتی ساز شدند.

سهراب احمدی که در بازی اولش حریف قدرتمند تایلندی را مغلوب کرد بود دیروز بر رقیب کوریایی اش غلبه کرد و مدال طلا را به گردن آویخت.

شیر حسین عظیمی که نیوزلند را به زانو در آورد بود نیز حریف کوریایی اش را زمین گیر کرد و مدال طلا گرفت.

همایون رضایی دیگر ملی پوش کشور نیز به مدال طلا دست یافت.

مصطفی حسن زاده که منگولیا را ناک کرده بود در برابر حریف تایلندی اش مغلوب شد و مدال نقره گرفت.

کوثر شهرزاد و شکریه بهمنی دو بانوی ملی پش موی تای نیز با غلبه بر حریفان شان به مدال برنز رسیدند.