- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

کرسی های حکومت موروثی است!

هنوز هم کرسی های در تشکیلات حکومت وجود دارند که به گونه میراثی و ملکیت شخصی مورد استفاده قرار می گیرند.

 

با آنکه حکومت افغانستان گفته است که استخدام افراد به اساس رقابت آزاد صورت می گیرد و کمیسیون اصلاحات اداری و اداره ارگان های محل به همین دلیل ایجاد شده است، اما مردم می گویند که در برخی مقرری ها اصول رعایت نمی شود.

 

برخی از باشنده گان ولایات افغانستان گفتند که هنوز هم کرسی های در تشکیلات حکومت وجود دارند که به گونه میراثی و ملکیت شخصی مورد استفاده قرار می گیرند.

 

آنان می گویند، نمونه های چنین مقرری ها در ادارات حکومتی بیشتر بوده اما اکثراً از نظر مردم پنهان نگهداشته می شوند.

 

در این حال باشنده گان ولایت کنر می گویند که در این ولایت هم کرسی های دولتی وجود دارند که با کنار رفتن و یا تقاعد یک شخص این کرسی به پسر و یا برادر وی تعلق می گیرد.

 

شعیب غروال یک تن از اعضای نهاد مدنی این ولایت چنین گفت:

 

“در کنر پُست های وجود دارد مانند شورای صلح که پدر آن فوت کرد و پسر او به جایش مقرر شد، در برخی ولسوالی ها هم چنین مثال ها وجود دارد که پدر های شان وفات کرده و به جای آنان پسران شان مقرر شده اند، رئیس گمرک کنر دو سال قبل تقاعد کرد و پسرش به عوض او آمد، بر علاوه این رئیس صحت عامه این ولایت هم رفت و در عوض او برادرش در آنجا مقرر گردید.”

 

از سوی دیگر رحیم الله رحیمی یک تن از باشنده گان ولایت زابل می گوید که افراد در پُست های حکومتی بیشتر بر اساس روابط قومی و شناخت شخصی مقرر می گردند.

 

وی افزود:

 

” در مرکز زابل است، در ریاست ها و ادارات این ولایت افرادی وجود دارند که پدرش از پُست برکنار شده و در کرسی او پسر و یا برادر زاده اش مقرر شده است، برخی مدریت های هم وجود دارند که برادر و یا برادر زاده شان برایش معرفی می شود، من از آنها نام گرفته نمی توانم اما در ادارات اطلاعات و فرهنگ و انکشاف دهات می باشد.”

 

این تنها ولایات زابل و کنر نیست که پُست های حکومتی از پدر به پسر و یا از برادر به برادر میراث میماند، بلکه در ولایت بدخشان نیز مشکلات مشابه وجود دارد.

 

ضیاء الدین واثق معاون شورای ولایتی بدخشان با آنکه از کسی نام نمی برد اما در مورد این مشکل چنین گفت:

 

“من این موضوع را تائید می کنم، در یک پُست ۲۰ سال می شود که یک فرد کار می کند در اداره ثبت احوال نفوس است و همچنان در ادارات دیگر هم است که اعضای خانواده خود را در آن مقرر می کنند، این مشکل نه تنها در بدخشان بلکه در تمام مناطق افغانستان وجود دارد.”

 

در این حال سید ذبیح الله ساویز رئیس دارالانشاء کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت که این کمیسیون در سال ۱۳۸۲ ایجاد شده و تا حال حدود دوصد هزار کارمند دولتی را به اساس رقابت آزاد و با پیمودن مراحل قانونی به کار گماشته است.

 

زمانیکه حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان پس از کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح سابق، پسر وی صلاح الدین ربانی را به این کرسی گماشت با یک سلسله انتقادات روبرو شد.

 

به اساس معلومات مقامات افغان، امور تشکیلاتی ولایات مربوط به اداره مستقل ارگان های محل می باشد.

 

مقامات این اداره می گویند که مسئولین ارگان های محل به اساس ریفورم جدید اصلاحات پس از اخذ امتحان در پُست ها مقرر می شوند.

 

منیره یوسف زاده سخنگوی این اداره چنین گفت:

 

“اداره مستقل ارگان های محل بالای اصلاحات و ریفروم های تشکیلاتی کار می کند، تمام مقرری ها را این اداره نظارت می کند و هرگاه مردم اسناد در دست داشته باشند آن تعقیب خواهد شد و بازهم ما تلاش می کنیم تا پروسه استخدام شفافتر باشد.”

 

با آنکه حکومت در مورد استخدام افراد در کرسی های حکومتی به اساس ریفورم، رقابت آزاد و پروسه امتحان سخن می زند، اما مردم می گویند که در مقرری ها واسطه، شناخت و ملحوظات سیاسی، منطقه یی، قومی و زبانی در نظر گرفته شده و شفافیت این پروسه را متضرر ساخته است.