افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, خبر ویژه -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : جمعه, 15 نوامبر , 2013 لینک کوتاه خبر :

کرزی: برای جلوگیری کارهای شاقه کودکان مبارزه نمایید

کودکان آینده سازان هرکشورهستند و در بسیاری از کشورها به حقوق کودکان ارزش فراوانی میدهندږ اما در افغانستان زندگی کودکان این گونه نیست، هستند کودکانی که هنوز هم ازحقوق قانونی شان برخوردار نیستند.

هم کنون دیده میشود که بسیاری از کودکان درجاده های پایتخت مصروف کار های شاق هستند، از همین رو این موضوع نگرانی های رئیس جمهور کرزی را نیز به همراه داشته است و این موضوع در محور پیام رادیویی اش جا گرفته است.

رئیس جمهور افغانستان، حامد کرزی گفته است که: « خانواده ها ، نهاد های مدافع حقوق بشر و نهاد های مدافع از حقوق کودکان، مسوولیت دارند تا برای جلوگیری کارهای شاقه کودکان مبارزه نمایند. در شهرها دیده میشود که تعدادی از کودکان هستند که بیشترحدتوانشان کارهای شاقه انجام میدهند من از خانواده ها می خواهم که خودشان مشکلات را باید بپذیرند اما نگذارند که کودکانشان به کارهای شاقه دست بزنند.»

اکنون که فصل خزان است وهوا رو به سرد شدن می رود، دربسیاری از بخش های کابل دیده می شود که شماری خانواده ها کودکانشان را برای گرد آوری مواد سوخت زمستان به جاده ها می فرستند. مریم و سیف الله دوکودکی هستند که ازصبح وقت تا شام برای بدست آوردن کاغذ وچوپ به جاده ها میروند. بزرگی خریطه های که انان انتقال میدهند از توان شان بالا است اما نادری آنان را به انجام چنین کار هایی وا می دارد.

هنگانیکه حجم این خریطه ها زیاد میشود، آنها این خریطه ها را کش کرده و به خانه انتقال میدهند.

وزارت کار واموراجتماعی میگوید که بربنیاد ماده چهل وشش قانون اساسی و قانون کار افغانستان، هرنوع کارشاق از سوی کودکان زیر سن پانزده سال درکشور ممنوع شده است. اما ظاهراً ناداری سبب میشود که خانواده ها کودکانشان را به کارهایی بگمارند که از توانشان بالا است. بسیاری ازاین کودکان از آموزش نیزبی بهره مانده اند. بربنیاد آمارها هنوزهم شش میلیون کودک درکشور مصروف کارهای شاق هستند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار