- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

کرزی: باید به درگیری های شدید نقطه پایان گذاشته شود

معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان می گوید که حکومت این کشور حاضر است تا با تمام گروه های طالبان مسلح گفتگو کند.

 

حکمت خلیل کرزی این مطلب را پس از اشتراک در کنفرانس گفتگوهای صلح در اسلام آباد در کابل ابراز داشت.

 

وی دیروز در کابل به خبرنگاران گفت که تا دو ماه آینده مردم افغانستان باید شاهد تغییرات مثبت باشند.

 

آقای کرزی همچنان گفت سیاسیون افغانستان دیگر حوصلهء سال گذشته را ندارند.

 

آقای کرزی افزود، باید به درگیری های شدید نقطه پایان گذاشته شود.