- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

کاکای کرزی همچنان بر سفارت افغانستان در روسیه می تازد

داکتراشرف غنی رییس جمهور منتخب افغانستان وعده داد که از حاکمیت قانون و عدالت اجتماعی دفاع می نماید و فساد را تحمل نمی تواند.

خوانندگان محترم، ده ها دیپلمات و افغانستانی های مقیم روسیه از فساد اداری، رفتار غیر قانونی، بی عدالتی، بی کفایتی، رشوت خوری و باج گیری کاکای کرزی در  نشرات معتبر کشور شکایت نموده اند ولی هیچ مرجعی صدای شان را نمی شنود.

او از حکم رییس جمهور تمرد می ورزد، از قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان نافرمانی می نماید تا هنوز چندین دیپلمات وزارت خارجه را بدون موجب متضرر و اخراج گردیدانیده و به سرنوشت آنها و خانواده های آنها بازی نموده و برای سرپوش گذاشتن به رفتار های غیر قانونی خود مکتوب های افترا آمیز و جرمی نیز علیه آنها نوشته است.

بیشتر از سه ماه است که مانع اشغال وظیفه دوکتورعلی احمد کریمی اتشه جدید فرهنگی گردیده و پاسپورت وی را به بهانه گرفتن ویزای اقامت و کارت دیپلماسی قید نموده است که تا هنوز در هیچ کشور دنیا و در هیچ رژیم، سفرای افغانستان مرتکب این گونه عمل وحشیانه نگردیده اند.

قید نمودن بدون موجب پاسپورت که هویت ملی هر شهروند است مغایر قانون اساسی و بر اساس اعلامیه حقوق بشر جنایت و نقض حقوق شهروند محسوب می گردد.

او برخلاف حکم مقام عالی ریاست جمهوری مانع اشغال وظیفه مهدی نوری اتشه جدید تجارتی می گردد و او را مجبور گردانید که به افغانستان برگردد و پشت سر آن مکتوب بی شرمانه به وزیرخارجه نوشته است که من مخالف تقرر او نیستم و او خودش بدون مراجعه به سفارت جهت اشغال وظیفه به کابل برگشته است. در حالیکه تقرر اتشه های فرهنگی و تجارتی بعد از حکم مقام عالی ریاست جمهوری هیچ نیازی به توافق سفیر ندارد.

سفیر جرایم جنایی را با سوء استفاده از مقام چون دسیسه سازی و فریب علیه افراد و حتی مقامات دولتی نیز مرتکب می گردد و حتی از اغواگری و ارعاب عیله وزیر خارجه و ریاست جمهوری استفاده می نماید، از هیچ کس نمی ترسد، پر رو و بی حیا است و خود را بالا تر از قانون می دانند.

کاکای کرزی یک فرد قانون گریز، مردم گریز، انسان ستیز و فرهنگ ستیزاست.

می گویند ماهی از سر می گندد.

میکروب فساد اداری کاکای کرزی مانند ایدز به تمام اعضای سفارت سرایت نموده است. دیپلماتهای سفارت که ظاهرا داد از قانون و وطن پرستی می زنند اطاعت شاکاکا را بالا تر از قانون می دانند و بخاطر یک لقمه نان چرب با وجودی که معاش از دولت می گیرند مجبور به نوکری یک شخص گردیده اند.

نوکران قرن 21 که بجای ریسمان نکتایی بگردن دارند، دیپلماتهای ما در سفارت مسکو از خدا، وطن و قانون نمی ترسند و احساس مسوولیت نمی نمایند و اطاعت از سفیر را بالا تر از رییس جمهور، قانون اساسی و سایر احکام و قوانین افغانستان می دانند.

در نمایندگی سیاسی ما حکومت موازی ایجاد گردیده است.

کاکای کرزی مشروعیت دولت وحدت ملی و حاکمیت قانون را به رسمیت نمی شناسد. افغانستانی ها خود را بیگانه و منزوی احساس می نمایند، می دانند که در سفارت ملک الطوایفی مسکو قانون تطبیق نمی گردد و تکه دار سفارت مسکو به قوانین افغانستان و کشور متبوع نیز بی احترامی می نماید.

کاکای کرزی حیثیت سیاسی سفارت را با باند مافیایی تاجران بوالهوس که رگ سست او را می شناسند و با دادن رشوت های سخاوتمندانه افسار او را در دست دارند فاسد و آلوده گردانیده است.

کاکای کرزی خانه های سفارت را به افراد و اشخاصی که هیچ سر و کاری به مامورین وزارت خارجه و سایر وزارت ها ندارند کرایه می دهد که با استفاده از مصونیت دیپلماسی اگر مرتکب هرنوع اعمال بد وشنیع می گردند از مصونیت دیپلماسی که سفارت ملک الطوایفی بطور غیر قانونی به آنها داده است برخوردار هستند، در حالیکه ماموران رسمی بدون خانه و معاش قربانی نا فرمانی ها و خود سری کاکای کرزی که حکم رییس جمهور را برسمیت نمی شناسد می گردند.

همه می گویند او تکه دار سفارت است. او از دزدی و چپاول سیر نمی گردد. عزیزالله کرزی آدم بی رحم و حسود است تا لب قبرهم از ضرر به افغانستانی ها دست نمی کشد، پیش روی همه را تعریف می نماید پشت سر علیه هرکس از دسیسه و افترا و تهمت های ناروا کار می گیرد.

کارمندان سفارت می گویند که با انتخاب داکتراشرف غنی رییس جمهور جدید افغانستان بیماری روانی و خلل عقلی او بیشتر گردیده و از شنیدن صدای حاکمیت قانون رنج می برد و حتی بعضی آوازه ها حاکی از آن است که قصد فرار را به امریکا دارد.

همانطوری که از سفارت سعودی با ششصد لک دالر به امریکا فرار نمود.

آقای رییس جمهور! افغانستانی های مقیم روسیه به دانایی و قاطعیت شما در مبارزه با فساد و قانون گریزی باور دارند لطفا بخاطر شکایت های متواتر دیپلمات ها و افغانستانی های مقیم روسیه یک تفتیش بی طرف را برای کنترل از فساد اداری رفتارهای غیرقانونی و دسیسه سازی بی مورد به سفارت مسکو ارسال نمایید و به یقین درس عبرت به سفرای آینده نیز خواهد بود.

جیلانی از مسکو