افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, اقتصادی -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : یکشنبه, 19 ژوئن , 2016 لینک کوتاه خبر :

کاهش چشمگیر هزینه های مصرفی برای حجاج افغان

 حجاج افغان

 

مطلب فوق رامحترم استاد فیض محمد عثمانی وزیرارشاد، حج واوقاف طی یک کنفرانس مطبوعاتی که به اشتراک هیئت عالیرتبه دولتی که اخیراغرض فراهم آوری تسهیلات برای حجاج عازم کشورعربستان سعودی گردیده بودند، درجمع ازرسانه ها ومسؤولین ارگانهای ذیربط درمجتمع حجاج زون مرکز بیان داشته افزودند :

 

امسال برای حجاج سهولت ها بیشترشده و درهزینه آن نسبت به سال گذشته از 2450 دالر به 2300دالرکاهش آمده است.

 

محترم فیض محمد عثمانی وزیرارشاد، حج واوقاف طی کنفرانس مطبوعاتی ضمن بیان این مطلب گفت این درحالی است که دو سال قبل مصرف یک حاجی به 2700 دالرمی رسید موصوف افزود :  افغانستان سال گذشته درپروسه حج 10 ملیون دالرامریکایی صرفه جویی داشت وامسال نیزچهارملیون دالرصرفه جویی درمصرف حجاج بعمل آمده است به گفته وی این صرفه جوی ها دربخش های کرایه هوتلها، تهیه غذا، وخدمات ترانسپورتی درعربستان سعودی برای حجاج صورت گرفته است. و مهمترین دلیل پائین آمدن هزینه های پروسه حج، اخلاص و چانه زنی های بیش ازحد هیئت اعزامی دولت افغانستان با مالکان هوتلها، شرکتهای تغذیه و خدمات ترانسپورتی میباشد وی گفت:

 

که این هیئت یک ماه رابه خاطرتنظیم امورپروسه حج درعربستان سپری و باتلاش های فراوان امسال نزدیکترین هوتلهادرفاصله های یک کیلومترالی دو کیلومتری ازمکانهای زیارتی برای حجاج افغان کرایه گرفته شده است .

 

وی بابیان اینکه سال گذشته پروسه حج موفق وکم نظیرسپری شد،  امسال با استفاده ازتجارب سال گذشته تافعلا بخش عمده کارانجام شده و آماده اعزام حجاج هستیم . اما برخی نواقص وکمی و کاستی های که درپروسه سال قبل درعرصه خدمات برای زایرین بیت الله شریف موجود بود امسال تمامی این نقیصه هابرطرف شده است.

 

محترم وزیرارشاد، حج واوقاف  ابرازامیدواری کرد که امسال حجاج نسبت به سال قبل به شکل بهترازمیدانهای هوایی بین المللی کابل، کندهار،مزارشریف و هرات به صورت مستقیم با طیاره 580 نفری حجاج به عربستان سعودی منتقل شوند . که مصرف مجموعی هر حاجی درسال جاری  به 2300دالرمی رسد .

 

محترم انجنیرمحمد یوسف پشتون مشاورمقام محترم ریاست دولت ورئیس کمیته نظارت نیز صحبت نموده افزودند : که حج یکی از مغلق ترین پروسه هااست که وزارت ارشاد، حج واوقاف درهمآهنگی با سایرادارات به پیش می برد موصوف عدم تجربه سفر و بیسوادی را برای شماری زیادی اززایرین یکی دیگرازمشکلات فراروی مردم افغانستان دانست .

 

دراخیر محترم استاد فیض محمد عثمانی وزیرارشاد، حج واوقاف و محترم انجنیرمحمد یوسف پشتون مشاور مقام محترم ریاست جمهوری به سوالات ژورنالیستان پاسخ ارایه نمودند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار