- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

کاهش سرمایه‌گذاری ها در افغانستان

ادارۀ حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان موسوم به آیسا با ابراز نگرانی از کاهش سرمایه‌گزاری در کشور گفت که ۴۸ درصد سرمایه گذاران داخلی در سال گذشته‌ی میلادی از سرمایه گزاری دست کشیده اند و اکنون هم ۳۰ درصد از شرکت‌های تولیدی رکود کرده اند.

 

احمد ولید مجیدیار، رئیس توسعۀ سرمایه گذاری در آیسا، در این باره گفت: «در امارات متحده عربی در حال حاضر در حدود ده میلیارد دالر سرمایه گزاران داخلی در آن‌جا سرمایه گزاری کرده اند. این نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، سرمایه گزاری‌های افغان‌ها در شهر دوبی و دیگر شهرها افزایش یافته اند.»

 

وی اظهار داشت که در حالی‌که بازرگانان کشور بارها از حکومت خواسته اند تا از رکود شرکت‌های تولیدی و فرار گستردۀ سرمایه‌ها جلوگیری کند، اما حکومت تا اکنون به این خواست‌ها هیچ توجهی نکرده است.

 

در همین حال، کارشناسان امور اقتصادی وجود فساد گسترده، نبود زیربناهای اقتصادی و کاغذپرانی‌ها را علت‌های کاهش علاقه‌مندی سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در کشور خواندند.

 

سید محمد تینگار، استاد دانشگاه، در این باره گفت: «علت‌های مختلفی وجود دارد. اول زیربناهای ما تکمیل نشده. بسیاری سرمایه‌گزاران کمتر علاقه گرفته که در داخل افغانستان سرمایه گزاری کند.»

 

فرار سرمایه‌ها از کشور در حالی صورت می‌گیرد که گفته می‌شود بیش از ۴۰ درصد از جمعیت کشور بویژه جوانان بیکار اند و در ناداری و بی سرنوشتی بسر می‌برند.