- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

کاهش تلفات پولیس محلی در افغانستان

پولیس محلی

 

مقامات افغان می‌گویند، تلفات پولیس محلی در افغانستان کاهش قابل ملاحظه یافته است.

 

گفته می‌شود، نیروی پولیس محلی که اکنون خوب تجهیز و آموزش دیده اند، در جنگ با شورشیان هدف اولی به شمار می‌رود.

 

جنرال سالم احساس معاون معینیت ارشد وزارت امور داخله افغانستان دیروز گفت، تلفات پولیس محلی به دلیل حمایت، همکاری و تجهیز بیشتر این نیرو ها کاهش یافته است.

 

“نظر به ارزیابی های که ما داشتیم، در سه ماه سال ۱۳۹۴ و سه ماه سال ۱۳۹۵ هجری شمسی در تلفات پولیس محلی حدود ۴۰ درصد کاهش آمده است.”

 

معاون معینیت ارشد وزارت امور داخله افغانستان افزود، در چهارچوب پولیس محلی در افغانستان سی هزار نفر فعالیت دارند و اصلاحات در این نیروهای از سال ۱۳۹۴ هجری شمسی آغاز شده است.