- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

کامیرون: افغانستان غرق در فساد است!

صدر اعظم بریتانیا می‌گوید، افغانستان و نایجیریا شاید بدترین کشورهای آغشته با فساد اداری باشند.

اما دیوید کامیرون اشاره به این دارد که رئیس جمهور افغانستان برای مبارزه با این پدیده تلاش زیاد می‌کند.

قرار است کنفرانس مبارزه با فساد اداری فردا در لندن گشایش یابد.

در این نشست در مورد فساد اداری در افغانستان گفتگو خواهد شد.

در جدول جهانی فساد اداری در جهان، افغانستان از میان ۱۶۸ در مقام ۱۶۶ و نایجیریا در جایگاه ۱۳۶ قرار دارند.