- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

کار عملی تطبیق یک پروژه همگانی در مربوطات ولایت کاپیسا آغاز گردید

کشته شدن دوکودک وزخمی شدن چهارتن دیگر درانفجاری درکاپیسا

 

این پروژه شامل اعمار (۴۲۰) متر دیوار استنادی به هزینه (۵) ملیون و (۸۳۴) هزار افغانی در قریه چاشت كوهي ولسوالي نجراب بوده ، که از طریق برنامه انسجام ساحوی وزارت احیأ و انکشاف دهات در مدت (۱۲۰) روز کاری به پایه اکمال رسیده و صد ها منزل مسکونی و ده ها جریب زمین زراعتی را از خطر سیلاب های مدهش مصؤن می سازد.