- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

کار ساخت ۶ شبکه‌ی آب‌رسانی در ننگرهار آغاز شد

شبکه‌ی آب‌رسانی در کنر [1]

ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت ننگرهار، از آغاز کار ساخت ۶ شبکه‌ی آب‌رسانی به ارزش بیش از 17 ملیون افغانی در این ولایت خبر داد.

مسوولان از ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت ننگرهار [2] می‌گویند: کار ۶ شبکه‌ی آب‌رسانی در ولایت ننگرهار که قبلاً با شورای محلی ولسوالی دربابا قرارداد شده بود، پس از تأیید مقام وزارت احیا و انکشاف دهات، توسط شورای طرف قرارداد، آغاز شد.

این پروژه ها که قرار است تا سه ماه دیگر تکمیل شود در ولسوالی دربابا ی ولایت ننگرهار د قریه های کورکو، چورلالا، تودی چینی و نعمت ساخته میشود.

باتکمیل شدن این پروژه ها مشکل نبود آب صحی نزدیک به یک هزار و ۵۰۰ خانواده حل خواهد شد.

در مراسم افتتاح کار این پروژه هات کلاب منگل والی ولایت ننگرهار از کارکرد های وزارت احیا و انکشاف دهات قدردانی کرده گفت که با تکمیل کار این پروژه ها مشکل باشنده‌گان این قریه ها از ناحیه‌ی کمبود آب آشامیدنی حل می شود.

رییس انکشاف دهات ولایت ننگرهار مجیب الرحمن ضیاء گفت که به زودی در پنج قریه این ولسوالی به ازش ۱۴ ملیون افغانی پنج شبکه آب رسانی [3] دیگر را نیز آغاز خواهدکرد که نزدیک به یک هزار و ۳۰۰ خانواده از آن مستفید خواهند شد.

در مراسم افتتاح کار این پروژه ها گلاب منگل والی ولایت ننگرهار، قوماندان امنیه ولایت ننگرهار، ولسوال دربابا، رییسان انکشاف دهات، زراعت و مالداری، فواید عامه و صحت عامه، بزرگان قومی و یک تعداد باشندگان ولسولی در بابا اشتراک نموده بودند.