- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

کار اعمار میدان هوایی خوست به خوبی به پیش می‌رود

میدان هوایی

 

مقامات ولایت خوست می‌گویند کار اعمار میدان هوایی در این ولایت به خوبی به پیش می‌رود وتا ده ماه دیگربه بهره برداری آماده می‌شود.

 

انجنیرعنایت الرحمان رئیس این پروژه گفت در جریان چهار ماه گذشته کار زیربنا سازی این میدان هوایی صورت گرفته‌است.

 

کار ساخت میدان هوایی خوست سه سال قبل آغاز شده بود ولی به دلیل برخی از مشکلات کار آن به تأخیر رفته بود.

 

مقامات این ولایت می‌گویند درحال حاضر کدام مانعی سرراه این پروژه وجود ندارد و امیدوار اند که مطابق قرارداد به وقت معین آن به انجام شود.