- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

کارمندان صلیب سرخ در چنگال داعش!

 

بگفته مقام‌های محلی جوزجان، تلاش‌ها جهت رهایی دو کارمند ربوده شده کمیته بین‌المللی صلیب سرخ دراین ولایت تاکنون نتیجه ای دربرنداشته است.

مولوی لطف الله عزیزی والی جوزجان دراین مورد گفت:

 

” آن‌ها زنده استند و پیش داعشی‌ها به سرکردگی قاری حکمت می‌باشند. هنوز آماده نشده‌اند که آن‌ها را برای ما تسلیم کنند و در بدل رهایی‌شان هم تا حال برای ما چیزی نگفته‌اند که چه می‌خواهند و چرا معطل کرده‌اند.”

 

مردان مسلح به روز چهارشنبه هفته گذشته شش کارمند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ را در ولایت جوزجان کشتند و دو تن دیگر‌ شان را با خود بردند.

 

والی جوزجان افراد وابسته به داعش را دراین رویداد دخیل دانسته‌است.

 

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به دنبال این حادثه فعالیت‌هایش را در افغانستان به حال تعلیق در آورد.