- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

کابل: هزاران دکاندار خواهان تجدید نظر روی قانون مالیات بر عایدات شدند

هزاران تن از دکانداران شهر کابل طی یک راه پیمایی، خواهان تجدید نظر در مورد قانون مالیات بر عایدات شدند.

 

این اعتراض کننده گان روز گذشته از پارک شهر نو کابل تا فواره آب به راه پیمایی شان ادامه دادند.

 

آنان هشدار می دهند که اگر حکومت در مورد این قانون تجدید نظر نکند در روز های بعد تمامی دکان های شهر را مسدود خواهند کرد و دست به تظاهرات گسترده خواهند زد.

 

این اعتراض کننده گان خواهان تغییر ماده های 64 و 74 و 75 این قانون شده اند.

 

در این ماده های قانون مالیات بر عایدات اخذ مالیه از دکانداران از دو صد درصد به 700 درصد افزایش یافته است.