- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

کابل میزبان نشست کشورهای گروه جی ۷

کابل فردا (چهارشنبه) میزبان یک نشست کشورهای گروه جی ۷ خواهد بود که در آن روی یک ستراتیژی مشترک برای بهبودی اوضاع اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشورهای رو به انکشاف کار می شود.

قرار است کشورهای کمک کننده در این نشست تعهدات خود در برابر کشورهای رو به انکشاف به شمول افغانستان را تجدید کنند.

وحیدالله ویسی، رئیس روابط اقتصادی در وزارت خارجۀ افغانستان افزود که این تنها یک نشست نیست بلکه یک روندی است که در آن روی برنامه های موثر جهت حل مشکلات کشورهای رو به انکشاف کار می شود.

بر علاوۀ افغانستان، جمهوریت دموکراتیک کانگو، هایتی، لایبریا، سودان جنوبی، سیرالیون و تیمور شرقی اعضای موسس این گروه می باشند.