افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, اقتصادی -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : شنبه, 18 نوامبر , 2017 لینک کوتاه خبر :

کابل؛ درمعرض بحران آب

کم آبی افغانستان

بگفته ریاست آب رسانی کابل، اخیراً سطح آب های زیر زمینی در پایتخت، تا 15 متر پایین رفته است.

ازعوامل این بحران می توان به استفادۀ بی رویه از آب، افزایش جمعیت و حفر چاه های عمیق اشاره کرد.

ریاست آب رسانی کابل هشدار می دهد که اگر استفاده از آب های زیر زمینی مدیریت شده و منظم نباشد، کابل با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد.

حمیدالله یلانی، رییس ادارۀ آبرسانی می گوید: متأسفانه به شیوه های غیر تخنیکی از آب های زیر زمینی استفاده می شود. واتر پارک و نیز در زراعت به شکل سنتی استفاده می شود؛ این ها می توانند عوامل باشند که سطح آب پایین بیاید.

در کنار آلوده شدن آب های زیر زمینی در شهر کابل، سطح این آب ها نیز در سال های اخیر پایین آمده است.

وزارت انرژی و آب می گوید که استفادۀ بی رویه از آب، افزایش جمعیت و حفر چاه های عمیق از علت های اصلی پایین آمدن سطح آب در پایتخت استند.

عبدالبصیر عظیمی، معین وزارت انرژی و آب می گوید که بربنیاد قانون وزارت آب، هرگونه چاه عمیق باید با گرفتن مجوز این وزارت حفر شود.

وی در این باره گفت: خوش بختانه کار مطالعات و دیزاین پروژۀ بند شاه توت در ولسوالی چهار آسیاب شهر کابل تمام شد و عملأ باید کار تعمیری اش شروع شود.

در همین حال، آگاهان محیط زیستی و انجنیران می گویند اعمار شهرک ها و تعمیر ها، نیز بر پایین آمدن سطح آب در شهر کابل تأثیر گذار است.

آنان می افزایند که شهرک هایی که ساخته می شوند باید سیستم تصفیه آب را ایجاد کنند.

فاضل حسین احمدی، انجنیر، بیان داشت: در هر شهرک شخصی که ساخته می شود، مالکان آن مکلف استند که سیستم تصفیۀ آب های بد رفت را بسازند که بتوانند از همان آب دوباره استفاده شود و شهرک های که سیستم بازدهی آب را نداشته باشند، اجازه ندهند که ساخته شود.

از سویی هم، وزارت انرژی و آب می گوید که پروژه یی را به همکاری بانک توسعه آسیایی و نهاد توسعه جهانی ایالات متحده امریکا برای تغذیه تصنعی آب های زیر زمینی کابل آغاز کرده اند.

باشنده گان منطقۀ کوتۀ سنگی شهر کابل می گویند که چند سال پیش، آب در بیست متری زیر زمین بود، اما اکنون ده ها متر پایین رفته است.

عبدالوهاب، باشندۀ کوته سنگی می گوید: چندین جای را ما تا چهل و چهل و پنج متر حفر کردیم، اما نتیجه نداد. سابق که بود تا بیست و بیست و پنج چاه ها آب می داد.

آمارها نشان می دهند که کابل در حدود شش ملیون جمعیت دارد. اما این شهر بسیاری از خدمات و تأسیسات را که یک پایتخت باید داشته باشد، محروم است.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار