- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

چهار آدم ربا به اعدام محکوم شدند.

[1]

سردستۀ یك گروه آدم ربا با سه نفر از افرادش از سوی دادگاه ابتدایی ریاست دادگاه شهری غزنی به اعدام محكوم شدند.
این گروه آدم ربا متهم هستند كه یك جوان هژده ساله به نام شیرزاد را از مربوطات شهر غزنی ربوده و پس از اخذ مبلغ هشتاد دالر امریكایی از نزد خانوادۀ این جوان، او را به قتل رسانده و جنازه اش را در یك چاه متروكه انداختند.
جلسۀ محاکمۀ این افراد به گونۀ علنی در حضور نزدیکان مقتول، ده ها نفر از شهروندان غزنی و نهادهای مدنی و مطبوعاتی در تالار عمومی ادارۀ ولایت غزنی برگزار شد.
طبق اظهارات دادستان زبیر صافی، دادستان مؤظف این رویداد، این افراد به جرم شان مبنی بر ربودن این جوان و قتل او و اخذ هشتاد هزار دالر امریكایی از نزد پدر مقتول اعتراف كرده اند.
قضاوت پوه خلیل الله واعظی رییس دادگاه شهری ولایت غزنی كه ریاست این جلسۀ قضایی را به عهده داشت، پس از بررسی پروندۀ این افراد و دفاعیه های وكلای مدافع متهمان، قاری شیر احمد سردستۀ این گروه آدم ربا را با سه نفر دیگر از متهمان به اعدام محكوم نموده و دو متهم دیگر را هر یك به بیست سال حبس تنفیذی محكوم کرد.
همچنان طبق این فیصله، این متهمان مكلف هستند كه مبلغ هشتاد دالر امریكایی را كه از نزد خانوادۀ مقتول گرفته بودند، دوباره به این خانواده پرداخت نمایند.
موسی خان اكبرزاده والی غزنی كه در این جلسۀ قضایی حضور داشت، گفت كه این جلسه بر اساس تقاضای مردم غزنی به صورت علنی برگزار شده است تا مردم شاهد تطبیق قانون و اجرای عدالت باشند.
والی غزنی گفت كه در شرایط كنونی كشور بیشتر آسیب را مردم عادی جامعه متحمل می شوند و برای تأمین حقوق مردم و اجرای عدالت در جامعه، حكومت از هیچ تلاشی دریغ نمی ورزد.
گفتنی است كه این گروه آدم ربا در ماه حوت زمستان سال گذشته توسط ریاست امنیت ملی غزنی بازداشت شده بودند و همزمان با بازداشت این آدم ربایان، جنازۀ جوان ربوده شده از بین یك چاه متروك از حومۀ شمالی شهر غزنی منطقه یی موسوم به جنگل باغ  به دست آمد.

باستان