افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : پنج‌شنبه, 19 مارس , 2015 لینک کوتاه خبر :

چندین تن بخاطر انتقال مواد مخدر به داخل زندان پلچرخی، دستگیر شدند

از انتقال و استعمال مواد مخدر در بسیاری از زندان های افغانستان همواره شکایت های مطرح شده، اما اکنون مسوولان زندان پلچرخی کابل نیز ادعا های مبنی بر استفاده از مواد مخدر را در میان زندانیان این زندان رد نمی کنند.

 

سردار محمد زازی یکتن ازمسوولین این زندان میگوید که برای جلوگیری ازاین پدیده اقداماتی را روی دست گرفته اند و20 تن ازافرادی را که در داخل زندان برای زندانیان مواد مخدر را انتقال میدانند پس از بازداشت به څارنوالی معرفی کرده اند.

 

وی میگوید که درمیان افراد بازداشت شده پنج تن ازکارمندان این زندان نیزشامل اند:

 

” تلاش ما براینست که به پروسه انتقال واستعمال مواد مخدردرمحابس نقطه پایان بگذاریم. اما هستند یک تعداد ازافرادی که میخواهند به شکل بسیارماهرانه این مواد را به داخل انتقال دهند مگرما آنان را دردروازه ها گرفتارکردیم وبه څارنوالی آنان را معرفی کردیم. ”

 

آقای زازی این اظهارات را روز گذشته درهنگام رهایی 107 تن اززندانیان این محبس اظهارداشت. این زندانیان طی فرمانی ازسوی رئیس جمهور بمناسبت هشتم مارچ روزبین المللی زن آزاد شدند.

 

گفته میشود که هنوزهم درزندان پلچرخی کابل حدود هشت هزارزندانی که جرایم مختلف را مرتکب شده اند در حبس بسرمیبرند وبسیاری ازاین زندانیان ازبرخورد نامناسب مسوولان این زندان شکایت دارند.

 

خواستیم نظرافرادی را پس از صدور فرمان رئیس جمهور، ازحبس رها شده اند داشته باشیم اما مسوولان امنیتی مانع مصاحبه با آنان شدند.

 

درهمین حال مقامات بخش زنانه این زندان میگویند که براساس فرمان رئیس جمهورپانزده تن اززنان وکودکان نیز آزاد و به خانواده هایشان تسلیم شده اند.

 

عزیزاحمد سربازیکتن ازمسوولین این زندان گفت براساس این فرمان شماری اززنان دیگرنیزمستحق به کم شدن معیاد حبس شان میشوند که یکی پی دیگرتطبیق خواهد شد:

 

” هفت یا هشت نفرازدختران هستند و هفت نفرهم بچه ها هستند که خانم ها را ما رها کردیم سه یا چهارنفرخانم ها هستند. وچون این فرمان را وسیع گرفتند خانم های که درخانه هستند ما دلیل خود را گفتیم که به گرامیداشت از روز زن این فرمان را به آنان نیزتطبیق میکنیم. ”

 

رهایی این زندانیان اززندان پلچرخی کابل درحالی صورت میگیرد که شماری ازخانواد ه های این زندانیان شکایت دارند که به با وجود پوره شدن معیاد قانونی حبس آنان درحبس به سرمیبرند.

 

هرچند رئیس جمهوراشرف غنی درنخستین روزهای کارش دردیداربه شماری اززندانیان دستورداد تا کمیته درخصوص بررسی دوسیه های این زندانیان تشکیل شود اما دیده میشود که این کارتا کنون نتیجه نداده است.

 

شماری ازاین زندانیان ومردم عام، ازحکومت میخواهند تا نتایج اقدامات شان را هرچه زودتر بررسی نمایند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار