افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, خبر ویژه, مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : پنج‌شنبه, 14 ژانویه , 2016 لینک کوتاه خبر :

بحران خشونت گری افراطی؛ چالش بزرگ خاورمیانه

چالش بزرگ که خاورمیانه را به نبردهای اعتقادی و فکری تبدیل کرده است بحران خشونت گری افراطی است که با استفاده از مبانی قدرت های فرقه ای سرچشمه می گیرد.
خاورمیانه حساس ترین منطقه تقابل قدرت های جهانی و نبردهای ایدیولوژیک مذهبی است. شرایط کنونی دوران گذار در روابط بین المللی و حساس ترین مقطع تقابل ایدیولوژی های افراطی و قدرت فرآورده های نفتی است که بحران کنونی را بیش از هر زمان دیگری در منطقه خاورمیانه شعله ور می سازد. اضمحلال تفکر تندروی و ابزار خشونت گری, دیگر کنش گران صحنه متحول جهانی را وادار ساخته است تا به شکل مرموزانه از عقاید دینی در نبردهای سیاسی استفاده کنند. این آینده وحشتناک سیاسی بحران عمیق قدرت آزمایی مذهبی را در جغرافیایی حساس خاورمیانه دامن می زند.

این خواستگاه قدرت های جهانی باعث گردیده است که نقش ستیزه های فرقه ای و بنیادگرایی مذهبی برجسته گردد. چالش بزرگ که خاورمیانه را به نبردهای اعتقادی و فکری تبدیل کرده است بحران خشونت گری افراطی است که با استفاده از مبانی قدرت های فرقه ای سرچشمه می گیرد.

بازی گران مهم بین المللی استقلالیت خاورمیانه را تهدید بزرگ به دورنمای قدرت اقتصادی و سیاسی اش می دانند که از این رو به تقویت گروه های تند رو مذهبی و تحجر گرایان عقیدتی کمک می نمایند. خشونت گری این فرقه های مذهبی شکاف های عمیق اجتماعی, سیاسی و فرهنگی را در سایر کانون های بحران خاورمیانه افزوده است.

این چالش بی ثابتی درخاورمیانه موجب گسترش فعالیت های هراس افکنی و تداوم قدرت افراط گرایی مذهبی گردیده است که میادین قدرت های شکل گیری گروه های جدید ترورستی فراهم کرده است. مبارزه با این گروه های شبه نظامی عقیدتی در خاورمیانه یکی از مجادله انگیز ترین نبرد با هراس افکنی تلقی می شود که چشم انداز توسعه مدّون اقتصادی را در اکثر کشورهای خاورمیانه مختل نموده است.

موقعیت حساس ژیوپلیتیک و ژیواستراتژیک خاورمیانه در نظام های متحویل بین المللی باعث گردیده است که اکثر کشورهای ذینفع در قضایای بین المللی در محور تنش های سیاسی و سیاست گذاران اقتصادی قرار گیرند. این میادین قدرت ابزاری کشورهای مهم بین المللی بیشتر موقعیت حساس اقتصادی خاورمیانه را با بحران های درونی خودش مواجه ساخته است که از ذخایر معدنی و معبر اقتصادی فراوان برخوردار هستند این موقعیت ژیواستراتژیک و ژیوپلیتیک کشورهای خاورمیانه است که نقش ساختاری آنان را در معادلات مهم بین المللی تثبیت می سازد و تمهیدات لازم را در بستر معاملات سیاسی و اقتصادی آنان فراهم می سازند امّا در شرایط کنونی موقعیت حساس اقتصادی و سیاسی کشورها باعث گردیده است که بحران های طیفی مانند افراط گرایی و هراس افکنی و سایر خشونت های فرقه ای پای بازیگران مهم بین المللی را به این کشورها باز نمایند.

ستیزه های اعتقادی در خاورمیانه پیشینه تاریخی و مجادلات خونبار فرقه ای دارد که بیشتر به مبانی اعتقادی و ساختار های پیچیده سیاسی بر می گردد. این حساسیت های اعتقادی و سیاسی با امکانات منابع طبیعی و فرآورده های نفتی باعث تنش های کشورهای ثروتمند اقتصادی گردیده است.

منازعه چند بعدی خاورمیانه و تقابل اقتدار گرایان با اصلاح طلبان و سکولارها با اسلام گرایان بیشتر ابعاد هم ستیزی را در لایه های اجتماعی و سیاسی این منطقه به وجود آورده است که از این جمله می توان به بهار عربی و چالش های اقتدار گرایی با استفاده از اهرام قدرت سیاسی در کانون های جدید حکومتداری در خاورمیانه اشاره کرد.
بیداری نهضت های مردمی در برابر حکام مستبد و تداوم اشراف گرایی در نظام های مقتدر خاورمیانه هراس جدی را در حاکمیت سیاسی این منطقه ایجاد کرده است. تداوم اقتدار خود کامگی با استفاده از ابزار های دهشت گری مذهبی در برابرتجدید گرایی از سناریوی احتمالی شعله های بحران در خاورمیانه پرده بر می دارد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار