افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : دوشنبه, 19 دسامبر , 2016 لینک کوتاه خبر :

چارچوب همکاری برنامۀ مشارکت مردم علیه موادمخدر امضا شد

عظیمی

 

چارچوب تمرینات عملی فاز سوم برنامه مشارکت مردم علیه مواد مخدر با دفتر سیاره استراتیژی امضا شد.

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر چارچوب مذکور و کمپاین های آگاهی دهی که از بخش مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده آمریکا در افغانستان(INL)  تمویل و توسط وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به همکاری تخنیکی دفتر سیاره استراتیژی تطبیق می‌گردد، را با دفتر سیاره استراتیژی امضا نمود.

 

پوهنوال سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر و عبدالحق منصور رییس سیاره استراتیژی این چارچوب را امضا نمودند.

 

پوهنوال عظیمی وزیرمبارزه علیه مواد مخدرحین امضای این چارچوب همکاری، گفت: حکومت وحدت ملی بخصوص وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در راستای مبارزه علیه مواد مخدر وتطبیق کمپاین های آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر، متعهد است.

 

وزیر مبارزه علیه مواد مخدر گفت: تطبیق کمپاین های آگاهی دهی یکی از اولویت های کاری این وزارت به شمار می‌رود، که راه اندازی بسیج ملی علیه مواد مخدر یکی از نمونه های خوب آن است.

 

بانو عظیمی افزود: امید که کمپاین های آگاهی دهی که داخل این چارچوب گنجانیده شده است، مطابق با زمان تعین شده تطبیق گردد.

 

بانو عظیمی اضافه نمود: وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در بهتر تطبیق شدن این کمپاین ها تلاش می‌نماید.

 

عبدالحق منصور رییس سیاره استراتیژی، دفتر سیاره را تنها همکاری تخنیکی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در این برنامه عنوان نموده گفت: مطابق قرارداد سیاره استراتیژی با بخش آی آِن الی ایالات متحده آمریکا و تفاهم‌نامه امضا شده با وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، مسوولیت دفتر سیاره استراتیژی تنها پرداخت وجوه مالی بوده و مسوولیت تطبیق کمپاین ها را وزرات مبارزه علیه مواد مخدر/ریاست اطلاعات و ارتباط عامه به عهده دارد.

 

باید یادآور شد که کمپاین های آگاهی دهی در این برنامه به ارزش یک ملیون دالر آمریکایی که اداره (آی اِن ال) ایالات متحده آمریکا آنرا تمویل می‌نماید، تطبیق می‌گردد.

 

قابل یاد آوریست که امضای این چارچوب روز گذشته با اشتراک پوهنوال سلامت عظیمی وزیرمبارزه علیه مواد مخدر، آقای عبدالحق منصور رییس دفتر سیاره استراتیژی و محمد حنیف دانشیار رییس اطلاعات و ارتباط عامه وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در مقر این وزارت صورت گرفت.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار