افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اجتماعی, اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 28 دسامبر , 2016 لینک کوتاه خبر :

چاره اندیشی برای رفع خلاء معلوماتی در بخش مهاجرت

مهاجرت

بگفته معاون دفتر IOM در کابل، با انجام یک تحقیق جامع درمورد مهاجرت، خلاء معلوماتی موجود رفع خواهد شد.

 

وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان ،بامعاون سازمان بین المللی مهاجرت(IOM) درارتباط به تحقیق جامع در مورد مها جرت، با هم توافق نمودند.

 

خانم سارا معاون دفتر سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) ، سه شنبه 7 جدی، در ملاقات با سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان خواهان همکاری این وزارت در یک تحقیق جامع شد که قرار است در مورد مهاجرت در سراسر کشور صورت گیرد.

 

معاون دفتر IOM در کابل گفت که در حال حاضر یک خلاء معلوماتی در بخش مهاجرت وجود دارد و این اداره می خواهد با یک تحقیق جامع در مورد مهاجرت این خلاء معلوماتی را رفع سازد. وی همکاری وزارت امور مهاجرین را در این بخش مهم عنوان کرد.

 

عالمی بلخی ضمن اظهارموافقت درآن مورد گفت که قبلا این پیشنهاد از جانب وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان برای برخی ازموسسات بین المللی شده است و برای اجرای این تحقیق یک تفاهمنامه چهارجانبه نیاز است که در چارچوپ آن نقش هر بخش مشخص شده باشد.

 

قرار است این تحقیق از سوی اداره IOM، موسسه سمیع الحال و یک دانشگاه امریکایی در مورد عوامل مهاجرت، بیجاشدگی داخلی، وضعیت مهاجرین و عودت کنندگان و نقاط بلند مهاجرت و عودت صورت گیرد. وزارت امور مهاجرین نقش فعال  در این زمینه خواهد داشت.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار