- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

پیوستن مشهورترین قوماندان طالبان به دولت در نورستان

[1]

مقام های محلی در ولایت نورستان در شمال شرق کشور می گویند که قاری عبدالخلیل قوماندان مشهور گروه طالبان به پروسه صلح پیوسته است.
محمد تمیم نورستانی  والی نورستان به خبرگزاری بخدی گفت که پس از ماه ها گفتگو و تلاش، زمینه پیوستن قاری عبدالخلیل به پروسه صلح فراهم شده است.
قاری عبدالخلیل مشهور به قوماندان “پیکه” از اعضای برجسته و مشهور گروه طالبان در زون شرق به ویژه در ولایت نورستان بوده است.

آقای عبدالخلیل از زمان تاسیس گروه طالبان به این گروه پیوست و پس از سال ها فعالیت، به یکی از چهره ها مطرح و با نفوذ این گروه تبدیل شد.
افراد این قوماندان بیشتر در ولسوالی وایگل فعال بودند.
والی نورستان در مراسم پیوستن این قوماندان به پروسه صلح در پارون مرکز ولایت نورستان گفت که با تسلیم شدن قاری  عبدالخلیل به دولت، زمینه شکست اغلب جبهات جنگ طالبان فراهم خواهد شد.
حداقل 16 تن از جنگجویان این قوماندان، روز گذشته سلاح های خود را به قوماندانی امنیه ولایت نورستان تسلیم کردند .
حاجی عبدالعلیم رییس شورای صلح نورستان می گوید که شماری دیگر از افراد به رهبری قاری عبدالخلیل در راه اند و به گفته او، این افراد تا چند روز دیگر به پارون مرکز ولایت خواهند رسید.
بیشتر جنگ افزار که گروه قاری عبدالخلیل به قوماندانی امنیه نورستان سپرده بیتشر سلاح های سنگین مانند راکت انداز است.
بازسازی، تنها عامل
نورستان در شمال شرق کشور از ولایات ناآرام کشور است که حضور مخالفان مسلح در بخش سرحدی این ولایت، حضور گسترده دارند.
گزارش شده است که بیتشر مخالفان مسلح در نورستان شورشیان خارجی اند که از پاکستان وارد نورستان می شوند.
قاری عبدالخلیل از قوماندانان است که با این شورشیان ارتباط “نزدیک” داشته است.
عبدالخلیل روز گذشته در پارون گفت که تلاش مسئولان ولایتی نورستان مبنی بر ساخت سرک و پروژه های عام النفعه باعث شد تا دست از جنگ و خشونت بکشدم.

او گفت: “با خود فکر کردم که کار من بیشتر برای مردم نورستان موثر است یا از مسئولان
با این حال، سمنوال غلام الله خان قوماندان امنیه ولایت نورستان می گوید که چندین قوماندان دیگر طالبان نیز به آنان (قوماندانی) تماس گرفته و قرار است به پروسه صلح یکجا شوند.
آقای غلام الله تایید کرد که بیشتر این قوماندانان در ولسوالی برگمتال فعال اند.

بخدی