- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

پیشنهادِ خشن امریکا برای ایجاد امنیت درافغانستان!

دنیل کوتس

جنرال‌های نظامی امریکا، جهت برقراری امنیت درافغانستان، برافزایش عساکر امریکایی و تشدید بمباردمان‌های هوایی کشور تاکید کردند.

رییس امنیت ملی امریکا به کمیته امور استخباراتی سنای این کشور هشدار داد که وضعیت افغانستان رو به وخامت خواهد بود.

دنیل کوتس گفت: شکنندگی سیاسی حکومت، تلفات بالای نیروهای امنیتی افغان، مداخلات کشورهای منطقه، فعالیت طالبان و مدیریت ضعیف سبب به وجود آمدن بن‌بست و عدم پیشرفت در وضعیت افغانستان شده است.

 

وی تاکید کرد افغانستان هنوز نیاز به کمک‌های گسترده‌ نظامی امریکا دارد که در صورت عدم تجهیز و حمایت نیروهای امنیتی و دفاعی افغان وضعیت افغانستان وخیم‌تر خواهد شد.

 

دنیل کوتس مدعی شد گروه‌های تروریستی در پاکستان تهدید جدی برای امنیت امریکا محسوب نمی‌شوند، اما اهداف و منافع امریکا در افغانستان و هند را تهدید می‌کنند.

 

از سویی هم جنرال ونسنت ستوارت رییس آژانس استخبارات دفاعی امریکا نیز در سنای این کشور بر لزوم حمایت و تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی افغان تاکید کرد.

 

وی افزود: نیروهای امنیتی افغان برای مقابله و مهار ناامنی در افغانستان نیاز به دسترسی به اطلاعات مشاوره و آموزش دارند.

 

این جنرال ارشد امریکایی تاکید کرده است که در صورت عدم تجهیز و حمایت از نیروهای امنیتی افغان مخالفان مسلح دولت در موقعیت بهتری قرار خواهند گرفت.

 

ستوارت با قدردانی از عملکرد نیروهای امنیتی افغان گفت: به دلیل مشکلات تجهیزاتی، عملیاتی، سوء مدیریت و فساد، این نیروها در دستیابی به برخی از اهداف ناکام مانده‌اند.

 

وی افزود با وجود همه مشکلاتی که نیروهای امنیتی افغان با آن روبرو هستند توانسته‌اند تا مانع دستیابی طالبان به اهداف استراتیژیک‌شان شوند.