- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

پیروزی جنرال / ولایت فاریاب از حضور مخالفین پاک شد

سخنگوی معاون اول رئیس جمهور افغانستان می گوید عملیات که تحت رهبری جنرال عبدالرشید دوستم در ولایت فاریاب انجام شد موفق بود و در آن ده ها نفر از مخالفین مسلح کشته و یا زخمی شدند و عده یی هم باحکومت پیوستند.

شهباز ایرج سخنگوی معاون اول رئیس جمهور افغانستان جنرال عبدالرشید دوستم اظهار داشت که در عملیات تحت رهبری جنرال دوستم ساحات وسیع در ولایت فاریاب از حضور مخالفین پاک شده و مخالفین دیگر نمی توانند به مرکز این ولایت تهدید بار آورند:

” در نتیجه عملیات که در یک هفته گذشته جریان داشت و حالا به پایان رسیده، ولسوالی های قوش تپه و درزآب و همچنان منطقه گسترده خواجه ناموسا به شمول ۲۱ قریه آن از وجود مخالفین پاک شده است. “

به گفته سخنگوی معاون اول رئیس جمهور در این عملیات به افراد ملکی آسیب نرسیده و یک بارهم بخاطر نرسیدن زیان به افراد ملکی عملیات متوقف گردید تا اطمینان حاصل شد که افراد ملکی متضرر نمی شوند. اما شهباز ایرج افزود که تلفات مخالفین مسلح در این برخوردها سنگین بود:

” ۷۰ نفرشان در فاریاب کشته شدند، نزدیک به چهل نفرشان زخمی شدند، ۱۲۰ نفر دیگر به دولت پیوستند. پیش از این در واقع ۳۰ نفر دیگر آنها در روز اولی که در قوش تپه رهبری جنگ را جنرال صاحب دوستم بدست گرفت کشته شدند که در بین آنها ۴ نفر از ازبکستانی ها هم بودند. “

در این مناطق قبلاً هم تحت رهبری جنرال دوستم عملیاتی انجام شده بود ولی همین که او از این منطقه بیرون شد مخالفین مسلح دوباره به منطقه آمده و مردم را تحت فشار بیشتر قرار دادند.

اما به گفته سخنگوی معاون اول رئیس جمهور این بار وضع فرق می کند چون دفعه قبل جنرال دوستم بعد از ختم عملیات به نیروه های امنیتی، پولیس و وزارت دفاع بعضی توصیه های داشت که باید عملی می شدند، ولی به آنها توجه نشد و از این رو مخالفین دوباره به این مناطق برگشتند ولی این بار دولت متوجه است تا اشتباه قبلی تکرار نشود:

” ما امیدواریم که مقامات مسئول در دولت مخصوصاً وزارت های محترم داخله و دفاع در این زمینه به توصیه ها عمل کنند و همین باعث خواهد شد که نیرو های مخالفان نتوانند بار دیگر رخنه کنند به محلاتی که پاکسازی شده اند. “

شهبار ایرج سخنگوی معاون اول رئیس جمهور همچنان گفت که اکنون جنرال دوستم برای پاکسازی بعضی مناطق دیگر در شمال افغانستان آماده گی می گیرد.