- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

پیروزی تیم ملی کرکت زیر ۱۹ سال کشور در مقابل تیم فیجی

تیم ملی کرکت زیر ۱۹سال افغانستان در بازی ۵۰ آور توانست ۳۴۰ دوش بدست آورده و ۳۴۱ دوش را برای تیم ملی کرکت زیر نزده سال فیجی هدف تعیین کند.

 

بازیکنان تیم فیجی در ۳۱ آور از میدان بیرون شده و توانستند فقط ۱۱۴ دوش بدست بیاورند.

 

کشور فیجی با نام رسمی جمهوری جزایر فیجی یک کشور جزیره‌ای در منطقهٔ ملانزی در اقیانوس آرام جنوبی است که در ۲ هزار کیلومتری جزیرهٔ شمالی زلاندنو قرار گرفته‌است.

 

پایتخت و بزرگ‌ترین شهر فیجی شهر سووا است.

 

در فیجی سه زبان انگلیسی ٬فیجیایی و هندی فیجی رسمیت دارند.

 

جمعیت فیجی ۸۶۰ هزار نفر و واحد پول آن دالر فیجی است. ۶۵ درصد مردم این کشور مسیحی، حدود ۲۸ درصد هندو و ۶ درصد نیز مسلمان‌اند.