- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر تیم آیرلند

کرکت

 

تیم ملی کرکت کشورمان در بازی نهایی جام صحرا در کشور امارات، تیم ملی آیرلند را شکست داد و قهرمانی این بازی را از آن خود ساخت.

 

آیرلند به اساس قرعه نخست به بیتنگ آغاز کرد و با از دست دادن تمام بازیکنانش تا آور چهاردهم ۷۱ دوش انجام داد.

 

افغانستان بدون از دست دادن کدام بازیکن اش، ۷۲ دوش را در آور هشتم تکمیل کرد.