- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

پیام رهبر طالبان به مناسبت عید سعید فطر

در پیام منسوب به رهبر طالبان گفته شده که آنان بخاطری پایان اشغال افغانستان و به میان آمدن یک نظام مستقل با کشورهای مختلف و با افغان ها تماس گرفته اند.

 

پیام ملا محمد عمر رهبر طالبان که به مناسبت عید سعید فطر به نشر رسیده است نسبت به پیام های پیشین این گروه متفاوت بوده و در آن در کنار جنگ به مبارزه سیاسی و صلح نیز تاکید صورت گرفته است.

 

برخی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان و کارشناسان از این موقف رهبر طالبان استقبال کرده و میگویند که این کار سبب افزایش اعتماد میان حکومت و طالبان مسلح شده و زمینه را برای گفتگوهای صلح فراهم میکند.

 

محمد امین وقاد یک عضو شورای عالی صلح میگوید، به میان آمدن فضای اعتماد از سوی طالبان گام مهمی در راستای تامین صلح خواهد بود:

 

” صلح مسوولیت ملا محمد عمر نیز است و جنگ یک مجبوریت است، آنان اگر گام بردارند مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

 

با این اقدام بی باوری به اعتماد مبدل شده و آنان خواهند توانست که حضور سیاسی داشته و فعالیت کنند.

 

ما از حرکت که به طرفداری از پروسه صلح باشد استقبال وحمایت میکنیم. ”

 

در پیام که به رهبر طالبان مسلح منسوب است آمده است که پیامبر اسلام نیز با کافران می جنگید و هم سیاست گفتگوی رو در رو را به پیش می برد.

 

ملا محمد عمر با استناد به همین دلیل گفته است که با طرف مقابل جنگ مذاکرات و تعامل صلح ممانعت ندارد.

 

در پیام منسوب به رهبر طالبان گفته شده که آنان بخاطری پایان اشغال افغانستان و به میان آمدن یک نظام مستقل با کشورهای مختلف و با افغان ها تماس گرفته اند.

 

طالبان در حالی به صلح و راه حل سیاسی آمادگی نشان داده اند که هفته گذشته برای اولین بار میان نمایندگان آنان و حکومت افغانستان مذاکرات رسمی در اسلام آباد پاکستان صورت گرفت.

 

حاجی سید داوود کارشناس سیاسی افغان نرمش در موقف طالبان مسلح را در شرایط فعلی چراغ سبز برای رسیدن به صلح میداند:

 

” این یک چراغ سبز است که از سوی ملا محمد عمر آخند برای مردم افغانستان بخصوص برای افرادی که آنان باورمند به جنگ هستند نشان داده می شود و برای آنان طوری وانمود می گردد که طالبان نیز علاقمندی به صلح دارند.

 

حالا که نیروهای خارجی از افغانستان بیرون میشوند و حکومت افغانستان،منطقه وجهان نیز به صلح علاقمند می باشند،طالبان نیز حاضر هستند که به یک تفاهم و صلح و آرامش برسند. ”

 

در پیام منسوب به رهبر طالبان افغانستان اشغال شده خوانده شده و در کنار آمادگی به صلح و دریافت راه حل سیاسی بر ادامه جنگ نیز تاکید صورت گرفته است.

 

طالبان در این پیام 10 ماده یی اظهاراتی را نیز ظالمانه خوانده است..

 

رهبر طالبان در این پیام گفته است که علوم عصری از نیاز های جامعه بوده و طالبان نه تنها با آن مخالفت نداشته بلکه باید در تمام نقاط کشور برای فراگیری آن زمینه فراهم گردد.

 

اما برخی از افراد به این باور اند که رهبران طالبان بر روند کنونی صلح بی باور اند و صلح به زودی در کشور تامین نخواهد شد.

 

وکیل احمد متوکل وزیر امور خارجه رژیم طالبان با ابراز این مطلب میگوید که حکومت افغانستان و جامعه جهانی باید تلاش کنند تا زمینه را برای گفتگوهای صلح مساعد سازند:

 

” حالا که مذاکرات صورت می گیرد یک اقدام خوب و یک سلسله است اما هرگز به این معنی نیست که امیدواری شود که به زودی نتیجه خواهد داد.

 

حکومت افغانستان و جامعه جهانی که در جنگ شامل هستند تا حالا طوری شاید و باید زمینه سازی برای گفتگوها نمیکنند و نکرده اند. ”

 

قرار است دور دوم مذاکرات رسمی صلح میان حکومت افغانستان و نماینده های طالبان مسلح بعد از عید سعید فطر برگزار گردد و گفته میشود که این بار گفتگوها در چین انجام خواهد شد.

 

محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان گفته است که روی اجندای ملی برای صلح کار میکند و گفته شده که حکومت افغانستان و طالبان این بار فهرست خواست های خود را نیز به یکدیگرخواهند سپرد.

 

مردم عام و کارشناسان با اشاره به آمادگی طالبان برای صلح تاکید می کنند که حکومت افغانستان باید فرصت به وجود آمده را از دست نداده و نگذارد که حلقات مخرب این پروسه را تخریب کند.