افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اجتماعی, اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : سه‌شنبه, 31 اکتبر , 2017 لینک کوتاه خبر :

پیاده‌روهای کابل سنگ فرش می شوند

سنگ فرش

سنگ‌فرش پیاده‌روهای پوهنتون پولی‌تخنیک الی چهارراهی قنبر و سرک میدان هوایی الی شهرک آریا بیشتر از ٨٠ فیصد تکمیل گردیده است.

کار سنگ‌فرش پیاده‌روهای سرک میدان هوایی الی شهرک آریا به عرض ٣ الی ۵ متر و به طول ٩٠٠ متر که قبلاً آغاز گردیده بود بیش از ۶٠٠ متر آن تکمیل و همچنان کار سنگ‌فرش پیاده‌روهای پوهنتون پولی‌تخنیک الی چهارراهی قنبر که به عرض ٣ الی ۵ متر و به‌طول ١١٠٠ متر قبلاً آغاز شده بود نیز بیش از٩۵٠ متر آن تکمیل گردیده و کار بالای متباقی آن جریان دارد.

پروژه‌های مذکور توسط ریاست حفظ، مراقبت و کار تحت نظارت ریاست کنترول تعمیر‌های اساسی شاروالی کابل به‌پیش برده می‌شود.

 

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار