- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

پولیو باید محو گردد!

پولیو

 

وزارت صحت عامه کشور خواستار محو بیماری پولیو تا پایان سال جاری می باشد…

 

عبدالمالک مهربان مسئول ریاست طب وقایه‌وی این وزارت روز گذشته گفت، به همین هدف کمپاین های گسترده در سراسر کشور راه اندازی گردیده‌است.

 

وی درمورد عوامل موجودیت پولیو چنین گفت:

 

“یکی از عوامل آن جنگ روان در کشور و عدم دسترسی ما به برخی ولسوالی ها مانند کنر می‌باشد.”

 

آقای مهربان می‌گوید که در جریان سال روان میلادی تنها شش واقعه مثبت پولیو در کشور دیده شده که چهار واقعه آن در کنر، یکی در کندهار و یکی دیگر آن در هلمند می‌باشد.