- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

پنج کارمند ارشد برشنا شرکت سبکدوش شدند

برشنا

 

منابع در برشنا شرکت می‌گویند، پنج تن از کارمندان ارشد این شرکت به حکم رئیس جمهور از وظایف شان برکنار شده اند.

 

یک منبع در این شرکت که از افشای نامش خودداری کرد گفت که میرویس عالمی رئیس تجارتی، انجنیر شکیب احمد نثار رئیس عملیاتی، احمد شاه ساحل رئیس مالی و اداری، وحید الله پوپلزی رئیس پی ام او و نسیم گنجی رئیس کابل برشنا از وظایف شان برکنار شده اند.

 

تا هنوز علت برکناری این افراد از وظایف شان از سوی ریاست جمهوری افغانستان مشخص نشده است.