- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

پنج میلیون دالر هزینه برای راهیابی به وزارت

اتهام معامله گری در میان برخی نامزد وزرا بار دیگر بر مجلس سایه افکند. شماری از نمایندگان مجلس معاون اول مجلس را متهم کردند که با نامزد وزرا معامله پولی انجام دادند. این نمایندگان معاون اول مجلس را متهم نمودند که با ایجاد گروه پارلمانی کاروان صلح نامزد وزرا را به دفتر کارش دعوت نموده و پس از ثبت شماره های تماس آنها موضوعاتی را مطرح کرده که حیثیت مجلس را زیر سوال برده است.

محمد الماس زاهد عضو مجلس نمایندگان می گوید: آقای قدیر متهم به این است که به نامزد وزرا گفته است به خاطر جلب رای اعتماد نمایندگان یک میلیون دالر از جیب خود پرداخت می کند و باقی پول را نامزد وزرا جمع آوری کنند اما ظاهر قدیر با رد این اتهامات می گوید: اگر این اتهامات ثابت شود از معاونت اول و عضویت مجلس کناره گیری خواهد کرد.

 

محمد اقبال صافی عضو مجلس نمایندگان در برنامه «فراخبر» گفت: کاندید ها حق دارند که کمپاین وسیع را انجام دهند. با هر وکیلی تک تک دیدار می کنند یا گروهی فرقی نمی کند به این ترتیب مشکلی ایجاد نمی کند اما امروز در پارلمان سر و صداهایی بلند شد مبنی بر اینکه ظاهر قدیر معاون اول پارلمان اقدام به رشوه خواری کرد ه است.

 

وی ادامه داد: حدود ده نامزد وزیر که نامشان را نمی برم اعتراف کرده اند که ظاهر قدیر چنین در خواستی را از آنها کرده است. وی نامزد وزیران را به خانه خود دعوت کرده است و شماره های تماس آنها را گرفته است و پیشنهاد داده است که هر وزیر 500 هزار دالر جمعاً پنج ملیلیون دالر پرداخت کنند تا وی رای تمام نمایندگان را برای آنها بگیرد. در همان مجلس حدو سه کاندید وزیر بوده اند که به صراحت ایستاده اند و گفته اند که ما نه باج می دهیم و نه باج می خواهیم. حالا برخی از این کاندید وزرا هم به ما نمایندگان مجلس با سوء ظن نگاه می کنند و فکر می کنند که همه ما در این باج گیری سهیم هستیم.

 

اقبال اتهام وارده به خود را رد کرده و توضیح داد: ظاهر قدیر مرا متهم به این کرده بود که خواستهای غیر مشروع دارم به این دلیل که در جریان قتل فرخنده از نزدیکان من، یعنی برادرم در پولیس امنیت بوده و برکنار شده است و من به دلیل نرسیدن به درخواستهایم وی را متهم کرده ام. این را کاملاً تکذیب می کنم چون اصلاً برادر ندارم. اگر هم می داشتم برایم فرق نمی کرد. هر کسی در قتل فرخنده دست داشته و در توقف آن کوتاهی کرده باید به جزای آن برسد.

 

وی در ارتباط با سابقه ظاهر قدیر برای رشوه گیری گفت: ظاهر قدیر دوسال قبل توسط وزیر مالیه متهم به این شده بود که وی از وزارت مالیه باج گیری می کند و حالا وی از نامزد وزا باج گیری می کند.

 

اقبال در پایان گفت: در حال حاضر با این شرایطی که وجود دارد باید رای گیری علنی شود به خاطر اینکه رای گیری شفاف باشد و هر کسی از هر قومی راه پیدا کند.