- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

پشت پرده استقرار عساکر اماراتی در افغانستان

امارات عسکر [1]

به باور کارشناسان این موضوع می تواند به منزله داخل شدن افغانستان در گرداب جدیدی از درگیری‌های منطقوی و جنگ های نیابتی با محوریت سعودی ها باشد.به گزارش روزنامه روسی زبان گازتا روسیسکایا، قرار است بزودی موافقتنامه‌ امنیتی جامعی بین امارات و افغانستان به امضا برسد. این کار با توصیه امریکا در دستور کار نهادهای امنیتی دو کشور قرارگرفته و تحت بررسی می‌باشد که البته بنا به دلایلی هنوز پیشرفتی در این مورد حاصل نشده است.

برخی منابع در امنیت ملی کشورمان بر این باورند این اقدام، بحران موجود در افغانستان را تشدید خواهد کرد. زیرا نفس حضور عساکر اماراتی در مناطق جنوبی، غربی و شمالی افغانستان به منزله ایجاد تحریک در سرحدات ایران، پاکستان و همچنین روسیه خواهد بود. این موضوع می تواند به منزله داخل شدن افغانستان در گرداب جدیدی از درگیری‌های منطقوی و جنگ های نیابتی با محوریت سعودی ها باشد. موضوعی که مردم و ولسی جرگه نسبت به آن حساسیت جدی دارند.

موافقت با استقرار عساکر اماراتی در افغانستان واکنش برخی نماینده گان ولسی جرگه را نیز در برداشته است. این نماینده گان در نطق های خود اعلام کردند حضور عساکر اماراتی جنگ نیابتی سایر کشورها را در افغانستان تشدید خواهد کرد.

قبل از این هم در سال 2001 عساکر اماراتی به افغانستان اعزام شده و در هلمند مستقر بودند. در آن زمان حتی چند تن از افسران اعزامی اماراتی به طالبان پیوسته بودند. آنها بعد از این اتفاق از افغانستان خارج شدند.

به گزارش مجله انترنتی WAR، قوماندان ناتو پس از گذشت چند ماه از زمان اعلام استراتیژی جدید امریکا، هنوز نتوانسته سهمیه افزایش حدود یک هزار و پانصد نفری عساکر ناتو (غیر از امریکا (در افغانستان را بین کشورهای عضو تقسیم کند. در این بین، مخالفت کشورهای موثری همچون جرمنی با افزایش نیروی نظامی و سکوت معنادار بازیگری مثل ایتالیا در قالب ماموریت حمایت قاطع و استقبال کم رنگ بریتانیا، ستولتنبرگ را در شرایط سختی قرار داده است به گونه ای که بر اساس گزارشات رسانه های معتبر غربی، تا به‌حال رهبران ناتو تنها توانسته اند موافقت اعزام هفتصد نیروی نظامی را از کشورهای عضو و شریک ناتو اخذ کنند که این موضوع نارضایتی مقامات امریکایی را در پی داشته است. به همین دلیل رهبران ارشد ناتو برای تامین مالی و انسانی این پروژه، به سفارش ترمپ چشم به حمایت مالی دو کشور ثروتمند حوزه خلیج یعنی امارات و عربستان دوخته اند. از آنجا که این دو کشور نیز از یک سو درگیر جنگ یمن استند و از سوی دیگر فاقد نیروی نظامی آموزش دیده مناسب استند لذا پیش بینی می شود که نیروی مورد نیاز خود را از بین عساکر پاکستانی موجود در عربستان و امارات انتخاب کنند.