- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

پروژه مشترک حکومت وحدت ملی و امریکا چیست؟!

تروریست دهشت افکنان افغانستان [1]

پروژه مشترک حکومت وحدت ملی و امریکا در حالی که ولسی جرگه مخالف آن بوده است، آغاز شده است!
در حالی که نماینده گان ولسی جرگهبا پلان مشترک امریکا و وزارت دفاع افغانستان برای استخدام نیروهای محلی مخالفت کرده‌اند اما اشرف غنی فرمان استخدام ۲۸ هزار نیروی محلی وابسته به اردوی ملی را صادر کرد.

جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع گفت: بر اساس فرمان ارگ ریاست جمهوری قرار است اردوی ملی 36 هزار نیروی جدید استخدام کند.

وی افزود : 7500 نیروی حرفوی و 27 هزار نیروی محلی به منظور تقویت اردوی ملی و بهبود وضعیت امنیتی در کشور استخدام خواهند شد.

سخنگوی وزارت دفاع اظهار داشت: نیروهای محلی در وُلسوالی‌های کشور، استخدام می‌شوند و آموزش و مدیریت آنها را نیز اردوی ملی به عهده خواهد داشت.

وزیری تصریح کرد این نیروها قرار است در مناطق تحت نفوذ مخالفان مسلح حکومت مستقر شوند و به تامین ارتباط بین مردم و حکومت وحدت ملی کمک کنند.

اشرف غنی در حالی فرمان اجرایی شدن پلان تشکیل نیروهای محلی را صادر کرده است که نیروهای محلی افغان بارها به تخطی از حقوق بشر، آزار و اذیت مردم متهم شده‌اند.

سازمان دیدبان حقوق بشر افغانستان پیش از این نیز هشدار داده بود که تشکیل نیروهای محلی بیشتر سبب تقویت شبه نظامیان شده و عواقب بدی را در پی خواهد داشت.

از سوی دیگر، برخی از کارشناسان پلان تشکیل نیروهای جدید از سوی وزارت دفاع افغانستان را در تامین امنیت ثبات در کشور تاثیرگذار نمی‌دانند. زیرا به گفته آنها تشکیل نیروهای محلی با عنوان‌های جدید و نفوذ افراد زورمند و بزرگان قومی در آنها سبب بی‌ثباتی شده و مدیریت و رهبری این نیروها را به چالش خواهد کشید.