- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

پرداخت چهار میلیارد دالر رشوت در ادارات مختلف افغانستان!

سازمان جهانی شفافیت می گوید که به اساس تحقیق جدید این سازمان ۵۰ درصد افغانها گفته اند که نزدیک به چهار میلیارد دالر در ادارات مختلف افغانستان رشوت پرداخته اند.

سریراک پلیپات رئیس بخش آسیای این سازمان روز گذشته حین اعلام نتایج تحقیق تازه این سازمان در کابل گفت، بر اساس یافته های آنان رشوه بیشتر از سوی افغان های بی بضاعت پرداخته شده است.

وی گفت:

“تمامی ۵۰ درصد افغان ها گفته اند که رشوت داده اند و بیشترین رشوت را مردم بی بضاعت داده است. سالانه ۳٫۹ میلیارد دالر رشوت داده شده است که این مبلغ با در نظر داشت گراف مردم در سال ۲۰۰۹ چهل درصد بود و در سال ۲۰۱۲ به ۵۰ درصد رسیده است.”

سازمان جهانی شفافیت همراه با سازمان شفافیت افغانستان این تحقیق را در دوازده اداره دولتی و غیر دولتی کشور انجام داده اند.

قوه مقننه، قوه اجرائیه، قوه قضائیه، کمیسیون مستقل انتخابات، اداره عالی تفتیش، اداره عالی نظارت، اداره تنفیذ قانون و اداره اصلاحات و خدمات ملکی از جمله ارگان های دولتی اند که اداره جهانی شفافیت تحقیق تازه خود را در آنها انجام داده است.

تحقیق جدید سازمان جهانی شفافیت نشان می دهد، با وجود سرمایه گذاری گسترده در افغانستان، هنوز هم در استخدام و برکناری افراد مداخلات سیاسی موجود بوده و در زمینه جلوگیری از رشوه ستانی نیز مشکلات عمده وجود دارد.

این اداره همچنان بر حکومت افغانستان تأکید می ورزد که برای جلوگیری از فساد اداری اقدام جدی کند.

پیش از این نیز گزارش های از دادن رشوت در افغانستان به نشر رسیده اند بخصوص در ادارات عدلی و قضایی کشور، مقامات افغان نیز موجودیت فساد در ادارات دولتی را می پذیرند اما می گویند که مبارزه جدی با آن ادامه دارد.

در این حال میا گل وثیق رئیس بخش روابط اجتماعی و فرهنگی ریاست جمهوری در این نشست تائید کرد که در ارگان های دولتی فساد وجود دارد اما می گوید که در مبارزه علیه فساد باید کار مشترک صورت گیرد.

وی افزود:

“ملت آگاه است، می تواند که نگذارد ما خدا نخواسته به طرف فساد برویم، دولت در این راستا کاملاً متعهد است، هر کدام به نوبه خود در همین راستا برای اصلاح تلاش صورت بگیرد من مطمین استم که یک کاری صورت خواهد گرفت، و هر کدام از خود باید شروع کند.”

بعد از ایجاد حکومت جدید در افغانستان و پس از حضور چندین ساله نیروهای بین المللی در کشور، هنوز هم مردم می گویند که بدون دادن رشوت کار آنان در ارگان های دولتی به موقع و بگونه شفاف انجام نمی شود.

فرار مجرمین از قانون و نبود مجازات و مکافات در کشور از عواملی اند که زمینه را برای فساد گسترده فراهم ساخته است.