افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : سه‌شنبه, 19 ژانویه , 2016 لینک کوتاه خبر :

پرداخت هایی برای پولیس خیالی!

در میان ۶۰۰۰ هزار نیروی ثبت شده پولیس ملی نزد قوماندانی امنیه ولایت فاریاب بالاتر از ۳ هزار این نیروها خیالی اند!

نبود پرسونل کافی امنیتی، عدم موجودیت نیروهای مجهز و ورزیده، فروش امکانات نظامی به مخالفین مسلح دولت و موجودیت پولیس خیالی موارد هستند که در کنار سایر فعالیت تروریستی سبب افزایش نا امنی در افغانستان گردیده است.

تازه ترین یافته های یک گزارش تحقیقی نشان می دهد که بیش از ۲۲ هزار و پنج صد نفر مسلح غیر مسئول در ولایت فاریاب دست به ماشهء تفنگ اند.

یک منبع که نخواست اسم اش در گزارش ذکر شود، گفته است که در میان ۶۰۰۰ هزار نیروی ثبت شده پولیس ملی نزد قوماندانی امنیه ولایت فاریاب بالاتر از ۳ هزار این نیروها خیالی اند و از سوی دولت مرکزی برای افراد غیر حضوری در کنار پرداخت معاش و اعاشه ماهانه، شش هزار میل سلاح نیز توزیع گردیده است.

منبع می افزاید که قوماندانی امنیه فاریاب موجودیت بیش از ۳۶۲۹ تن پولیس ملی را در این ولایت تائید کرده است، اما بر اساس معلومات که از نزد کابل بانگ بدست آمده است، نشان می دهد که ماهانه برای بالاتر از شش هزار نیروی پولیس ملی در این ولایت از بودیجه دولت معاش پرداخت میشود.

این گزارش تحقیقی نشان می دهد که نیروهای ثبت شده پولیس ملی در قوماندانی امنیه ولسوالی غورماچ ولایت فاریاب به ۲۵۶ نفر می رسد، اما پولیس حضوری این ولسوالی به ۲۹ نفر می رسد.

منبع علاوه کرده است، که مقامات قوماندانی امنیه این ولایت قادر نیستند، که از میان ۶۰۰۰ هزار نیرو پولیس ملی راجستر شده با خود هزار تن شان را همزمان حاضر بسازد.

باشندگان ولسوالی های نا امن فاریاب نیز از نبود پولیس ملی و موجودیت نیروهای امنیتی خیالی در مناطق شان شکایت دارند.

عنایت الله نام مستعار یکی از همین باشنده گان است که چنین می گوید: ” در هر قریه اگر ۵ نفر پولیس است برعکس ۱۵ نفر ثبت و راجستر شده اند و ۱۰ نفر دیگر اصلاً وجود ندارند، پولیس خیالی دقیقاً موجود است و حقیقت دارد. “

اما سید آقا انداربی قومندان امنیه فاریاب با آنکه مشکلات متعدد در چوکات پولیس ملی در این ولایت می پذیرد، با آنهم موجودیت پولیس خیالی را رد می کند.

آقای اندرابی گفت: ” هر کسی که در رابطه صحبت کرده است، این حرفش معنی ندارد و حقیقت نیست. من اطمینان می دهم که در مورد پولیس خیالی مشکلات که وجود داشت ما برطرف کردیم و هیچ مشکل وجود ندارد. “

به اساس گزارشات منابع که نیروهای پولیس محلی و خیزش های مردمی ولایت فاریاب امکانات دست داشته نظامی خود را در بدل پول به مخالفین مسلح دولت می فروشند.

منبع می افزاید که در منطقه گلم باف ولسوالی پشتون کوت ولایت فاریاب بیش از ۳۷۰۰ میل سلاح جدید از سوی پولیس محلی و نیروی خیزش های مردم به اختیار مخالفین مسلح دولت قرار داده شده است.

نظر به اظهارات منبع که قومندان رحمت، قوماندان شمال، غلام سخی نوید و قادر سر حوض از جمله قوماندانان نیروی مسلح خیزش مردمی و پولیس های محلی اند که در ولسوالی گرزیوان و منطقه جمعه بازار ولسوالی خواجه سبز پوش سلاح، امکانات نظامی دولت و روغنیات وسایط نیروهای امنیتی افغان را در بدل پول به مخالفین می فروشند.

باید گفت که نظر به معلومات منبع برای نیروهای غیر قانونی خیزش مردمی مهانه ۴۰۰۰ هزار افغانی پول نقد و سایر امکانات مالی و جنگی از بودیجه اوپراتیفی و امنیتی این ولایت پرداخت میشود.

ساکنان محل نیز تائید میکنند که نیروهای پولیس محلی و خیزش های مردمی در ولایت فاریاب امکانات دست داشته خود را در بدل پول به اختیار طالبان مسلح قرار می دهند.

به باور آنان که در گذشته مخالفین مسلح دولت در فاریاب حتا به سلاح های سبک دسترسی نداشتند، اما اکنون با همکاری نیروهای پولیس محلی و خیزش های مردمی از تانگ های نظامی، سلاح های سنگین و امکانات پیشرفته جنگی در ایجاد نا امنی ها استفاده می کنند.

باز هم عنایت الله در مورد می گوید: ” در گذشته مخالفین مسلح دولت در فاریاب سلاح سبک نداشتند، اما اکنون تانگ های نظامی و سلاح های سنگین دارند که از اردوی و پولیس به دست آورده اند. “

طاهر رحمانی رئیس شورای ولایتی فاریاب نیز اتهامات وارده بر پولیس محلی و نیروهای مسلح غیر قانونی (خیزش مردمی) را درست خوانده و آنان را عامل اساسی ایجاد نا امنی ها میداند.

آقای رحمانی به این نظر است: ” تمام مشکلات را که خلق کرده اند نیروهای خیزشی و پولیس محلی بوده اند، ما این افراد را به پولیس ملی جلب و جذب خواهیم. “

رحمانی می گوید که پولیس محلی و نیروهای خیزش مردمی سبب ایجاد مشکلات امنیتی شده اند و به همین منظور مقامات ولایت فاریاب کوشش دارند تا آنان را شامل یک سیستم منظم امنیتی ساخته و به صفوف پولیس ملی جذب کنند.

از سوی هم نگرانی های وجود دارد اگر نیروهای پولیس محلی و خیزش های مردمی که متهم به مساعد ساختن امکانات نظامی برای شورشیان و مخالفین مسلح دولت هستند، به پولیس ملی جذب شوند، سبب ایجاد تهدید بزرگ امنیتی در فاریاب خواهند شد.

با موجودیت نگرانی ها در مورد به ۲۲ هزار افراد مسلح غیر مسئول و مساعد ساختن امکانات جنگی و نظامی به مخالفین مسلح دولت از سوی نیروهای خیزش مردمی و پولیس محلی، اینکه سرنوشت فاریاب تا بهار آینده چی خواهد شد؟ گذشت زمان به آن پاسخ می دهد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار